Magyar Katolikus Lexikon > P > Párducz


Párducz Mária, RSCJ (Bp., 1907. júl. 2.-Riedenburg/Br., Au., 1979. szept. 21.): szerzetesnő. - Apja Sándor r.k. katonatiszt, anyja Pascotini Mária r.k. htb. Gimn. éretts. és nyelvvizsgák után 1930. V. 21: Riedenburgban lépett a →Szent Szív Társaságba. Uo. 1932. XII. 6: tette első, Rómában 1938. VII. 30: örök fog-át. 1932: Riedenburgban fr-lat-t, 1933: a →Sophianumban fr-t és kézimunkát, 1935: a →Philippineumban fr-t és ném-et, 1939: a Sophianumban ang-t is tanított. 1949: Pressbaumban hitokt., 1951: Riedenburgban hitokt., óvodavezető, nyelvtanár, sekrestyés. r.k.