🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pápai
következő 🡲

Pápai Éva, Nagyné (Szombathely, Vas m., 1951-): keramikus, szobrász. - 1975-80: Gy. Szabó Béla magántanítványaként Kolozsvárott grafikát, festészetet, kerámiát és szobrászatot tanult. Főként liturgikus terek komplex kialakításával foglalkozik, keresztelőkutakat, keresztúti képeket (stációkat) készít reliefekben és szobrokban, legfőképp terrakottából és bronzból. 2000: Veszprémben él. - ~ készítette 2000: a nagyváradi szegyh. márványoltárának bronz domborműveit és a szilágysomlyói tp-kertben felállított keresztutat. **

Tóth 1994:68.

Pápai János (Kőszegszerdahely, Vas vm., 1899. jan. 10.-Székesfehérvár, 1980. ápr. 2.): teológiai tanár. - A teol-t a bpi tudegy-en végezte, 1924. VI. 22: pappá szent., 1930: teol-ból drált. 1924. VII: Zalaegerszegen kp., 1926. I. 7: Kőszegen a domonkos apácák isk. hitokt-ja, IX: Zalaegerszegen gimn. hittanár, 1929. IX: Szombathelyen teol. tanár, a szem. lelki ig-ja. 1937: teol. tanár, 1941: Szentkirályon plnos, 1947: tanácsadó plnos, 1970: pápai kp. - A Ker. Szeretet Orsz. Gyermekvédő Műve és az Oltáregyes. egyhm. ig-ja. - 1925: a Zalaegerszegi Egyh. Tudósító szerk-je. 88

Géfin II, III. - Schem. Sab. 1972:180. - Diós 1995:162. - Viczián 1995:162. - Gulyás/Viczián XX.

Pápai Lajos (Győr, 1940. szept. 6.-): megyéspüspök. - 1958: a keszthelyi Vajda János Gimn-ban éretts. 1963. VI. 21: Veszprémben szent. pappá. Nagykapornakon, 1965: Kiskomáromban, 1966: Nagykanizsa-Szt József (II.), 1967: Siófok, majd Balatonfüred, 1973: Nagykanizsa-Szt Imre (IV.) pléb-kon kp. 1969: Bpen teol. dr. 1973-75: Strasbourg-ban tanult, vallástud. dr. Hazatérve Szegeden morálist, patrológiát és ökumenizmust tanított. 1977: a bpi KPI spirituálisa, 1985: Veszprém-Regina Mundi plnosa. - II. János Pál p. 1991. III. 18: győri mpp-ké nevezte ki, IV. 27: Győrött sztelték pp-ké. 1995: a MKPK Iskolabizottságának eln. Új tp-okat szentelt Almásfüzitőn, Ikrényben, Kapuvárott, Koppánymonostorban, Mesterházán, Nagyszentjánoson, Nyárligeten, Sopronban (Szt Imre). Kat. isk-t alapított Sopronban, Kapuvárott, Csornán, Szanyban, Komáromban. Győrött megalapította a Szt László Egy. Szakkollégiumot. Fölújíttatta a szem-ot, a ppséget és a szegyh. külsejét. Az Egyhm. Hivatal számára új irodaházat nyitott. A püspökvárban megnyitotta az Apor Múz-ot. Fölállította a horvát pasztorális tanácsot, elindította a Hitvallás c. egyhm. lapot. - Cikkei a Jel, Teológia és Vigilia c. folyóir-okban. - M: Nagy Szt Baszileiosz halálának 1600 é. évford-jára. II. János Pál p. enc-ja. Ford. Bp., 1983. (Ókeresztény írók. VI:11.) - André Frossard: Ne féljetek! Ford. Bp., 1986. - A ker. hit alapjai. 1-2. köt. Győr, 2003. - „Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária Krisztus és az Egyház misztériumában.” Uo., 2004. s.k.

Pápai M. Aquina, OSU (Fehértó, Győr vm., 1890.-Vác, 1960. okt. 1.): apáca. - A győri Szt Orsolya-rendi tanítónőképző-int. és polg. leányisk-ban tanított. - M: A győri Szt Orsolya-rendi tanítónőképző-int. értes. az 1936/37-1937/38. évről. Közli. Győr, 1937-38. - A győri Szt Orsolya-rendi tanítónőképző-int. és polg. leányisk-jának értes. az 1937/38. évről. Közli Nagy M. Paulával. Uo., 1938. 88

Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43. 1943:259. - Diós 1999:164. (2310.) - Értesítők 8:10.383.

Pápai Mária Viola, MSZI (Fehértemplom, Temes vm., 1885.-Jászberény, 1965. jan. 24.): szerzetesnővér. - 1942: az eleki Jézus Szíve R.k. Leányisk. ig-ja. - M: Miasszonyunkról nev. szegény iskolanővérek eleki r.k. mezőgazd. népisk. és az eleki r.k. polg. leányisk. 1941/42. é. évkv-e. Kiad. Reibel Mihállyal. Debrecen, 1942. 88

Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43. 1943:247. - Diós 1999:164. (2308.) - Értesítők 3:7.606-07.