🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala
következő 🡲

Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala (ol. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice): A →római kúria egyik legrégibb hivatala a Magistri Caeremoniarum Apostolicarum, az apostoli szertartásoké. A 15. sz-tól a szert-mesterek naplót vezetnek (J. →Burckard). XV. Benedek p. 1917: testületté szervezte a szert-mestereket, élükre egy prefektust állított. VI. Pál 1967: a testületet átszervezte, 1970: a Pápai Szertartások Hivatala nevet adta neki, s a szert-mesterek számát 12-ben határozta meg. II. János Pál 1988: a nevét ~ra változtatta. A tv-közvetítések miatt a ~nak rendkívüli szerepe lett a zsin. utáni lit. példaszerű bemutatásában. **

AP 1989:1650.

A pápai himnusz szövege

Antonio Allegra, 1949.

Roma immortale di Martiri e di Santi,

Vértanúk és szentek örök Rómája,

Roma immortale accogli i nostri canti:

Örök Róma, halljad énekünket:

Gloria nei cieli a Dio nostro Signore,

Dicsőség a magasságban Urunknak, Istenünknek,

Pace ai Fedeli, di Cristo nell'amore.

Krisztus békéje a hívőknek a szeretetben.

A Te veniamo, Angelico Pastore,

Hozzád jövünk, Angyali Pásztor,

In Te vediamo il mite Redentore,

Tebenned a szelíd Üdvözítőt látjuk,

Erede Santo di vera e santa Fede;

Az igaz és szent hit szent Örökösét;

Conforto e vanto a chi combatte e crede,

Erősségét és menedékét a küzdő hívőknek,

Non prevarranno la forza ed il terrore,

Ne vegyen erőt rajtad az ellenség hatalma,

Ma regneranno la Verita, l'Amore.

hanem uralkodjék az igazság és a szeretet.

Raffaello Lavagna, 1992.

O Roma felix, o Roma nobilis:

Ó boldog Róma, ó nemes Róma,

Sedes es Petri, qui Romae effudit sanguinem,

székhelye vagy Péternek, aki Rómában ontotta vérét,

Petri, cui claves datae

Péternek, aki megkapta

sunt regni coelorum.

a mennyek országának kulcsait.

Pontifex, Tu successor est Petri;

Pápa, te Péter utóda vagy;

Pontifex, Tu magister, qui tuos confirmas fratres;

Pápa, te vagy a tanító, aki megerősíted testvéreidet;

Pontifex, Tu qui Servus servorum Dei,

Pápa, te Isten szolgáinak szolgája,

hominumque piscator, pastor es gregis,

emberek halásza, a nyáj pásztora vagy,

ligans caelum et terram.

aki összekapcsolod az eget és a földet.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram,

Pápa, aki Krisztus helytartója vagy a földön,

rupes inter fluctus, Tu es pharus in tenebris;

szikla a hullámok között, világítótorony a sötétben;

Tu pacis es vindex, Tu es unitatis custos,

te vagy a béke fejedelme, az egység őre,

vigil libertatis defensor; in Te potestas.

a szabadság éber védelmezője, tebenned van a hatalom.

Tu Pontifex, firma es petra, et super petram

Te, Pápa, szilárd szikla vagy,

hanc aedificata est Ecclesia Dei.

és erre a sziklára épül Isten Egyháza.

Pontifex, Tu Christi es Vicarius super terram, .....

Pápa, aki Krisztus helytartója vagy a földön ...

O Roma felix, o Roma nobilis !

Ó boldog Róma, ó nemes Róma!