🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pápai Kollégiumi Nagykönyvtár
következő 🡲

Pápai Kollégiumi Nagykönyvtár, 1531-: Alapítási idejét a hagyomány őrzi. 1577: Huszár Dávid nyomdát létesített a városban, de a műhely csak 1 é. állhatott a reformáció kálvini ágának a szolgálatában. Az isk. az ellenreformáció megerősödése miatt egyre nehezebb körülmények között végezte a nev., okt. munkáját, azonban a kvtár folyamatosan gyarapodott. 1624: Szepesvárallyai Bernhard Máté fölállította a 2. pápai nyomdát. 1690 k. Veresmarthi Mihály győri ref. prédikátor a Koll-nak ajándékozta a magánkvtárát, a külf. egy-ekről hazatérő diákok szintén kv-ekkel gazdagították a gyűjt-t. A kvtár állományáról csak hiányos leltárak maradtak fönn, a 17-18. sz. kvtári bejegyzések azt bizonyítják, hogy a kvtár fönntartója, tulajdonosa és kezelője Pápán is a „coetus”, a diákönkormányzat. - 1671: Sárospatakon, 1652: Pápán szüntették be a Koll. működését. A pápai isk. Adásztevelre menekült, és a kvtár törzsanyagából csak 172 darabot vittek magukkal a diákok, a többi kv. vsz. az Esterházyak birtokába került. A coetus kvtára Adásztevelen is gyarapodott, mert az említett 172 mű a meglevő kvtárnak csak egy részét alkotta. 1783: térhetett vissza száműzetéséből az isk. Pápára. Mándi Márton István és Tóth Ferenc prof. közreműködtek a kvtár fejlesztése érdekében, s a pápai koll-ban létrejött Dunántúl legjelentősebb ref. közgyűjt-e. Márton István a kvtárfejlesztésben az esetleges hagyatékok, adományok kiegészítésére külön pénztári alapot hozott létre a vásárlásra, a legfontosabb művek beszerzésére. Tóth Ferenc az 1820-as évek elején megpróbálkozott azzal, hogy Pápán létrejöjjön a „Pannonica Bibliotheca”, a kv-ekből, kz-okból álló különleges egyh. gyűjt. 1837: Tóth Ferenc dunántúli pp. elérte, hogy a koll. nyomdát alapíthasson. A ~ 1864: 9360, 1911: 37.403, 1931: 61.568 köt. birtokában volt, a kvtárak között 1945 e. 92 ezer köt-ével Pannonhalma és Esztergom mögött a Dunántúlon a 3. helyet foglalta el. 1952: a ref. teol. akad. megszüntetésével, ill. a gimn. államosításával a ~ elvesztette a jelentőségét, közművelődési tevékenysége beszűkült, de ez a folyamat a kvtár gyarapodásában nem mutatható ki, mert mint egyh. ker. nagykvtár az adott lehetőségek között állandóan fejlődik, az állománya 1987: 160 ezer köt. a duplumokon, aprónyomtatványokon, plakátokon, a fényképtár anyagán kívül. A helyhiánnyal küszködő kvtár munkája az ún. „Papensia”, a városi és a koll. nyomda termékeinek a fölkutatására, a Petőfi- és Jókai-relikviák, -dokumentumok gyűjtésére összpontosul, és gyűjti a legújabb hazai és külf. (elsősorban ném. és ang. nyelvű) teol. szakirod-at. T.E.

A pápai ref. gyűjt. Szerk. Kövy Zsolt. Pápa, 1987. (Szabó György: A Dunántúli Ref. Egyházker. Pápai Nagykvtárának tört.)