🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pápai Biblikus Intézet
következő 🡲

Pápai Biblikus Intézet (lat. Pontificium Institutum Biblicum): Már XIII. Leó pápának (ur. 1878-1903) szándékában állt a →Biblikus Bizottság kiegészítéseként egy intézet alapítása, melybe pap szakembereket akart összegyűjteni a Szentírás kutatására (→École Biblique). A gondosan kidolgozott tervet azonban anyagi alapok hiányában nem tudta megvalósítani. Ezért X. Pius p. 1904: a Biblikus Bizottságnak jogot adott arra, hogy szentírástud-ból vizsgáztasson és akad. fokozatokat adjon. A jelöltek felkészítésére a Gregoriana Egyetem 1908: magas szintű szentírási tanf-ot indított. 1909. V. 7: a pápa megalapította az önálló ~et, és a jezsuitákra bízta, első rektora P. L. Fonck (†1930). - Az alapító szándéka szerint a ~ben a szentírástud. fő és mellékágaiban előadásokat, szemináriumi gyakorlatokat és gyakorló órákat tartottak a hallgatóknak, s bevezették őket a tud. módszertanába is. Szélesebb köröknek nyilvános konf-kat rendeztek. Az 1916. VIII. 15: kelt Cum Biblia Sacra p. levéllel a ~ jogot kapott licenciátus adományozására. XI. Pius 1924. IV. 27: módosította a ~ tanulmányi rendjét, majd 1928. IX. 30: önállósága megtartásával egyesítette a →Gregoriana Pápai Egyetemmel és a →Pápai Keleti Intézettel. A ~ ettől kezdve dri fokozatot is adhat. 1932: bőv. az ókori Keleti Tanulmányok fakultásával. A sztföldi ismeretek megszerzése érdekében 1927: házat nyitottak Jeruzsálemben, melynek rektora 1930-49: Augustinus Bea. - A ~ tanulmányi ideje 6 félév, s az utolsó félév Jeruzsálemben is elvégezhető. Folyóiratai: Biblica (1920-tól megjelenő többnyelvű szakfolyóir.), Verbum Domini (népszerűsítő, lat. nyelvű), Orientalia (a K-i tudományok szakfolyóirata). R.É.

BL:1141. - AP 2003:1756.