🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pályi
következő 🡲

Pályi, Monostorpályi, v. Bihar vm., 2004: Hajdú-Bihar m.: 1234: már állt itt a premontreiek prépostsága, amelyet a kolostorjegyzékbe Pauli monasterium, ecclesia Pauli és S. Paulus néven jegyeztek be. Okl-ben csak egyszer, 1294 k. fordul elő: Nyrpaul cum preposito. 1332/33: a pápai tizedjegyzékben: prepositus de Nyrpauk v. Nirpoli. Mindössze évi 10 garast fizetett. 1516: a generális kápt. Ság, Jászó és Csorna prépostjai alá sorolta be a mo-i prem. monostorokat, ~ Jászó alá került. - Berettyóújfalu ÉK-i részén a Biharkeresztes felé tartó út mentén látható a herpályi csonka torony, egy kéttornyú román stílű tp. maradványa. Herpályon az írott források monostorról nem tudnak. Pályival való azonosítása téves. H.F.L.

Művtört. Értes. 1957:247. - Györffy I:625, 650. - Kovács-Legeza 2002:42.

Pályi (1897-ig Plel) József (Nágocs, Somogy vm., 1874. dec. 7.-Paloznak, 1946. szept. 17.): plébános. - A gimn-ot Veszprémben és Kaposvárt, a teol-t Veszprémben s a bécsi Augustineumban végezte, Veszprémben 1897. VI. 27: pappá szent. Bécsben 1900: teol-ból drált. 1900: Felsőiszkázon kp., 1901: Veszprémben karkp., 1904: a szem. erkölcstan, lelkipásztorkodástan tanára és alig. 1906: a dogmatika tanára, 1907: zsinati vizsgáló. 1915: Ukkon, 1918: Somogyvárt adm., 1919: plnos, 1928: Paloznakon plnos. - M: A bűnbánat szentsége és a nem katolikusok. Bp., 1907. (Klny. Hittud. Folyóirat). 88

Schem. Vesp. 1931:132; 1949:157. - Pfeiffer 1987:814. - Gulyás/Viczián XX.