🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálosi
következő 🡲

Pálosi Ervin (Bp., 1898.–Kolozsvár, 1941.): jogtanár. – A Pázmány Péter Tud.egy. államtud. dr. Az I. vh-ban katona, főhadnagyként szerelték le. 1925/40: az egri Érseki Jogakad. a nemzetgazdaságtan, pénzügy és statisztika ny. r. tanára, ifjúsági vezető tanár, kari pénztáros. 1933/40: a Városi Múz. titkára, 1935: a Ferenc József Tud.egy. statisztika módszertanából egy. m.tanárrá képesítették. 1939?–40: Heves vm. önkörmányzati előadója is. Az egri Várásatási Biz. előadója, egyik kezdeményezője és irányítója az egri várásatásoknak. Az Egri Érseki Jogakad. Baráti Szöv. számvizsgálója, a Műemlékek Orsz. Biz. levelező tagja, a Gárdonyi Géza Irod. Társ. és az egri r. k. egyházközs. választm. tagja, a Ker. Szoc. Szakszerv-ek közp. tanácsosa, az AC közp. szociális szakoszt., a Kat. Népszöv. külügyi biz., a Közgazd. Társ., a Statisztikai Társ., a Társad.tud. Társ. és Eger megyei város idegenforgalmi biz. tagja. 1940/41?: Kolozsvárt a Ferenc József Tudegy. a gazdaságpol. ny. r. tanára. – Cikkei: Közgazd. Szle (1918:667. A telepítés és a földkérdés Szibériában), M. Gazdák Szléje (1918:108. Szibéria mezőgazdasága; 1934:422. Az áll. beavatkozás a gazd. életbe a tejkérdés tükrében), Turán (1918:472. Question de la terre dans la zone des Steppes), M. Kultura (1923, 1927:661. Katolikus jogi oktatásunk; 883. Az egyetemek, jogakad., és a jogásztúltermelés az 1921–1925. években), Vox Academica (1927/28:179. Új nemz. célok felé; 1931: 1/2. sz. Gazd. hatalom és a közélet tisztasága), Egri Egyhm. Közl. (1928:27. Állami v. katolikus egyetem), Keresztény szocialisták naptára. 1929. (Bp., 1928: Szükségletgazdálkodás vagy profitgazdálkodás), Hevesvmi almanach. (Eger 1929: Eger vára), Turisták Lpja (1930:12. Eger vára), Vita Academica (Gazd. hatalom és a közélet tisztasága), M. Stat. Szle (1933:338. A középeltérés kriminálaetológiai jelentősége; 1934:227. A gazd. élet egyes jelenségei és a bűnözés korrelációja; 1934:878. A bűnözés antropológiai és gazd. tényezőinek súlya a mat. stat. tükrében), Kat. Szle. (1934: Az igazságos kamat; és 2 Kvism.), Az Egri Érs. Jogakad.évkve. 1935/36–1936/37. (Eger, 1937: Jogosult-e az állami beavatkozás a gazdasági életbe?) Társadalomtud. (1937), A cserépfalui Mussolini-barlang [Subalyuk] (Bp., 1938: Az ősemberleletek felfedezése, Dancza Jánossal, Pataki Vidoral; ném-ül: Die Entdeckung der Urmenschenfunde); A m. szociálpol. feladatai. 2. köt. (Pécs, 1940: Útépítési program) – M: Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. Jelentés az külügyi bizottsága katholikus alosztályának 1920–1921. évi működéséről. ([Összeáll.] Wolff Károllyal és Baranyay Jusztinnal) Bp. 1922. – Bp. kriminalitása és moralitása az 1909–1925. években. Bp. 1927. (Stat. közlem. 55. 3,) – A társad. törvények helye a természetben. Bp., 1930. – Az összeférhetetlenségi kérdés Mo-on. Társad. selejtezés és emelkedés. Bp.1932. – A vmi önkormányzatok társad.pol. feladatai. Eger 1939. – Keresk. politika a vámüggyel. P. E. előadásai nyomán jegyezték: Gidó Bálint, Incze Miklós, Kólya István. Kolozsvár, 1941. (Soksz.) 88

Surányi-Unger Tivadar véleményes jelentése Dr. Pálosi Ervin ... magántanári képesítés céljából benyújtott irodalmi munkálatairól. + (Buza László véleményes jelentése Dr. Pálosi Ervin ... magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól) [Szeged, 1935] – Egri Érs. Jogakad. évkve. Eger, 1939:40. – Nagy Dénes, kislégi: ~ emlékezete. Kolozsvár, 1942. (Gazd.pol. kvtár 1.) – Monoki 1944:376. – Bíró 1955:63. – Gulyás–Viczián XX: (kz-ban)