🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálos
következő 🡲

Pálos Antal, SJ (Bükkösd, Baranya vm., 1914. aug. 24.-Pilisvörösvár, 2005. febr. 3.): tartományfőnök. - 1933. VIII. 19: lépett a r-be, 1943. VI. 25: Szegeden pappá szent. 1949. I. 1: tartfőn. titkár, IX: Kaposváron lelkész. 1950. II. 4: a pécsi rház rektora. VI. 10: társaival együtt az ÁVH Mezőkövesdre hurcolta. Ősszel, a 'kényszerlakhely' megszüntetése után Bpen A Szív segédszerk-je. 1951. V. 7: tartfőn. Hamarosan illegalitásba (Gulyás Gyula és családja VIII. ker. Üllői út 36. sz. lakásában Kiss Károly néven) kényszerült, 1954. VI. 30: letartóztatták. 1955. II. 22: Jónás Béla tanácsa 'folytatólagosan elkövetett hűtlenségért' 17 é. börtönre ítélte. A Gyűjtőfogházban, IV-V: a csolnoki szénbányában, Pécsett, Bpen VIII. 18-1956. II: magánzárkában, IX-X. 28: szabadulásáig Vácott (gombüzemi munkásként) tartották. 1957. I. 9: újra letartóztatták, a Gyűjtőfogházban, 1958. VII: Márianosztrán, 1962 őszétől a Gyűjtőfogházban fogoly, 1963. V. 15: szabadon engedték 5 é. próbaidőre. Nyugdíjazásáig (1985) Piliscsabán a szociális otthon anyagbeszerzője és lelkésze. - M: Viharon, vészen át. Rövid áttekintés a JT Magyar Rendtartományának életéről a II. vh. után (1944-1990). Kecskemét, 1992. (Anima una kv-ek 1.) - Bpen A Szív hetilapnak 1944: segédszerk-je, 1956. XI. 3: fel. szerk-je. 88

Cat. SJ. 1940:58; 1949:58. - Havasy 1990:423. (1954. VI-1963. V: börtönben) - Pálos 1992:185. - Hetényi Varga 2002. II:271. Arck. - Gulyás/Viczián XX. 88

Pálos Ferenc Lajos, OSB (Dunakeszi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1911. szept. 23.-Pannonhalma, 1981. jan. 25.): tanár. - 1931. VIII. 6: lépett a r-be, 1936. VI. 27: szerz. fog-at tett, 1937. VI. 13: pappá szent., m-lat. szakot végzett és drált. Bpen, 1938: Kőszegen, 1939: Komáromban, 1943: Sopronban gimn. tanár, 1948: Sopronban s-lelkész, 1950: Győrött diákotthon ig., 1958-78: nyugdíjazásáig Pannonhalmán kvtáros. - M: Kovács János Márk (1782-1854) énekeskönyvének szerepe a kat. egyh. énekreformok tört-ében. + Függelék: Kovács Márk: Az énekes karnak szereplői és szabályai. 1844. c. kz. kiadása. Pannonhalma, 1940. (Pannonhalmi füz-ek 25.) - Írói neve: Pálos L. Ferenc. 88

PN 1987:199. (1513.) - Gulyás/Viczián XX.

Pálos Iván (Komárom, Komárom vm., 1913. szept. 3.-Esztergom, 1987. márc. 28.): fölszentelt püspök. - A teol-t Esztergomban végezte. 1936. VI. 21: pappá szent. Bpi hitokt., 1938: Szentendrén kp., 1940: Bp-Mávtelepen kisegítő lelkész. 1943: táb. lelkész, 1944: Bp-Mávtelepen hitokt., 1947: bpi hittanár, 1956: Bp-Mávtelepen hitokt., majd a Vörösmarty u-ban kisegítő lelkész. 1957: bpi hitokt. felügy., 1965: érs. helynökségi titkár, majd provikárius. 1975. I. 7: isolai cpp., II. 6: Bpen szent., esztergomi spp. és szem. rektor. 88

Schem. Strig 1982:367. Arck. - MKA 1984:81. Arck.

Pálos Károly (Szombathely, Vas vm., 1903. máj. 13.-1944. okt. 21. után): városi tanácsnok. - 1926: a Pázmány Péter Tudegy-en jogból drált, belügyi kezelői, államszámviteli, irodai gyorsíró és közigazg. gyakorlati szakvizsgát tett. 7 é. a szombathelyi rendőrségen kezelőtiszt, 1930. I-XI: városi közgyám, azután árvaszéki jegyző, 1939. VII. 15-1941. VIII. 14: Losoncon polgármesterhelyettes-főjegyző, 1941. VIII. 15-: Újvidék közművelődési tanácsnoka. - A Faludy Ferenc Irod. Társ., a Kármán József Irod. Társ. tagja. - 17 eszperantó tanf-ot vezetett. - Az orosz front elől menekülve vesztette életét. - M: Szegénység, szegénygondozás. Szombathely, 1934. - Szt Márton naptár az 1936. évre. A szegényügy igaz barátai sz. Szerk. Uo., 1936. - Szociális igazságot! Uo., 1937. (Az ideigl. nemz. kormány az 530/945. sz. ME. rendelettel megsemmisíttette!) - Közig. tanácsadó. H.é.n. - 2004: ~ nevét viseli Szombathelyen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. az oladi Szociális Közp. 88-**

Ker. m. közél. alm. II. - Gulyás/Viczián XX.