🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálffi Márton-énekeskönyv
következő 🡲

Pálffi Márton-énekeskönyv, 1676 k.: a gyergyói Ditróból származó, javarészt Jánosfi Ferenc iskolamester által másolt, kis terjedelmű, több kéziratból álló →kántorkönyv. - Jelen állapotában hiányos. 99 m., 7 lat. énekszöveget, a Máté-passiót m-ul és egy kottás temetési antifónát őrzött meg épségben. Legtöbb éneke a →Cantus Catholiciből (1651), a →Cantionale Catholicumból (1676) és prot. gyűjt-ekből ismert. P.G.

RMKT XVII/15B:27.