🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pákozdi
következő 🡲

Pákozdi Erzsébet M. Juventia SZINT (Becsehely?–Formosa, 1991. júl. 27.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítónőképzőt végzett. 1925. XII. 2: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1931. VII. 26: uitt tette. Népisk. tanítónő volt. 1936. XI. 30: kínai misszióba küldték. 1945: Taiwanra menekült. A tauchungi egyhm-ben megalapította a Jézus Szíve Nővérei kongr-t a bennszülöttek számára. 1986: maga is átlépett ebbe a r-be. r.k.

Pákozdi István (Bp., 1955. júl. 31.–): teológiai tanár, egyetemi lelkész. – A Bp-i Piar. Gimn-ban 1973: éretts., a teol-t Esztergomban végezte, 1978. VI. 10: szent. pappá. Balassagyarmaton kp., 1979: a PMI-ben ösztöndíjas, a Lateráni Egy-en teol. dr. 1982: az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet pref-a és tanára. 1992–: egyetemi lelkész és a MKPK TV-referense. Három kis kollégiumot nyitott a fővárosban tanuló egyetemistáknak. Részt vett a főegyházmegyei zsinat munkájában, szentszéki bíró. 1993–2003: a MKPK Ifj. Biz-ának titkára. 2003: a Sapientia Szerz. Hittud. Főisk. tanszékvezető tanára. 2007–09: a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja. 2010–: a →Praeconia liturgikus szakfolyóirat felelős szerk-je. Írásai a Teológiában, Vigiliában és az Új Emberben. – M: Carretto, Carlo: Kerestem és megtaláltam. Ford. Bp., 2000. – Egyetemisták imakönyve. Bp. 2000. (3. kiad. 2004.) – Bello, Tonino: Mária, korunk asszonya. Ford. Bp., 2004. – Elöljárni a szeretetben. Szerk., Bp., 2004. (Sapientia füzetek 3.) – Jegyesek füzete. Bp., 2005. – „A Bárány menyegzője”. A katolikus liturgia és a szimbólumok. Tihany, 2010. – „A vőlegényé a menyasszony,” Önéletrajzi beszélgetés Jákliné Ullrich Beátával. Bp., 2006. (Miért hiszek? XXVI. köt.). s.k.