🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pákay
következő 🡲

Pákay (1934-ig Pauer) Árpád Arnold, OPraem (Zágráb, Zágráb vm., 1885. dec. 10.-Bp., 1968. ápr. 16.): gimnáziumi igazgató. - Apja Alajos Gyula r.k. MÁV-osztályvezető felügyelő, anyja Tichy Mária r.k. htb. A szombathelyi premontrei főgimn-ban 1904: éretts. Jászón VIII. 28: lépett a r-be. Első fog-át 1905. VIII. 28: uo., örök fog-át 1908. VIII. 28: Csornán tette. Győrött 1909. VI. 29: sztelték pappá. A teol-t Jászón és a bpi →Norbertinumban végezte. A bpi tudegy-en 1910: termrajz-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. - Szombathelyen 1909-41: gimn. tanár, közben 1911-12: és 1921-30: házgondnok, 1935-41: h. igazgató, 1939-41: h. házfőnök is. 1941: uo. gimn. igazgató és házfőnök. Csornán 1947-48: gimn. ig., 1947-50: számvevő és alperjel, 1949-50: kvtáros is. - 1937-46: a Szombathelyi Tankerületben természetrajz tanulm. felügyelő, 1942: ált. tanulm. felügyelő. 1944: tanügyi főtanácsos. - A szétszóratáskor 1950. VII. 11: Nyíregyházára internálták, IX. 9: a rokonaihoz költözött Bp-re. - Írásai: Szombathelyi Prem. Gimn. Értes. 1925/26. (Adatok a magyar kerti kultúra történetéhez fő tekintettel Szenczy herbáriumára); 1931/32. (Vas vármegye természeti emlékei.) - Múz. Évkv. 1927/28. ( Adalékok a vasmegyei gesztenyések tört-éhez) - Adatok a csornai, horpácsi, türjei és jánoshidai prem. prépságok tört-éhez. Kz. Bp., 1953. K.E.I.

Pilinyi 1943:243. - Csornai névtár 1944:4. - Szolg. 1970. 1:95.

Pákay Zsolt (Marciháza, Bihar vm., 1909. aug. 1.-Bp., 1991. máj.): gimnáziumi tanár. - 1923: a Pázmány Péter Tudegy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett és földrajzból drált. Cholnoky Jenő (1870-1950) egy. tanár tanársegéde, 1935-: a Veszprém vm. tanfelügyelőség munk., 1939: megszakításokkal a VKM népisk. ügyoszt. előadója, majd min. titkár. 1951: éjjeliőr, portás. 1953: Badacsonylábdiban telepedett le, Várvölgy, Szigliget, Badacsonytördemic, Taliándörögd ált. isk-iban tanított. Nyugdíjasként 1970 k. Bpen telepedett le. - Írásai: Regnum egyháztört. évkv. 4. köt. Bp., 1941. (A veszprémi kápt. a 17. sz-ban), Jezsuita tört. évkv. 1940-1942. Bp., 1942. (M-ok, akik Rómában léptek a jezsuitar-be 1556-64 között. Közli.); Veszprémi Szle 1957:2. sz. (Adatok Peremarton tört-éhez), Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1978. (A veszrémi ppség uradalmainak összeírása 1802-ből), 1984. (Adalékok a tapolcai és a sümegi járások török kori tört-éhez a róvásadó összeírások alapján), 1985. (Adalékok a balatonfüredi járás török kori tört-éhez a róvásadó összeírások alapján 1531-1696) - M: Adózási viszonyok a tör. alatt Veszprém m-ben. Szombathely, 1939. - Veszprém vm. tört. a török hódoltság korában a róvásadó összeírás alapján 1531-1696. Veszprém, 1942. (Veszprémvm. füzetek 7.) 88

Jámbor 1942:17. - Polg. isk. tanárok 1942/43. névkv-e. 1943:133. - Bíró 1955:484. - Veszprém m. életr. lex. Veszprém, 1998:383. - Gulyás/Viczián XX.