Magyar Katolikus Lexikon > P > Páhy


Páhy László (Sümeg, Zala vm., 1630 k.-1668. júl. 12.): kanonok. - Sopronban, Nagyszombatban 1660/61: a CGH-ban és Bécsben tanult, 1666: Pápán plnos, 1667. IV. 23: győri knk. és pápai főesp. - M: Bonum Omen, quod á Divi Ladislai Regis Hungariae Magis triumphali quam funebri quadriga... Viennae, 1663. 88

Szinnyei X:93. - Kiss István: A pápai pléb. tört. Veszprém, 1908:127. - Veress II:58. - Bedy 1938:437. - Gulyás/Viczián XX.