🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Páder
következő 🡲

Páder Rezső (Győr, Győr vm., 1851. ápr. 16.-Sopron, 1924. okt. 12.): plébános. - Isk-it Győrött végezte, ahol 1866: a kisszem. növ-e. 1874. VII. 30: pappá szent. 4 é. kp., 1878: győrszabadhegyi lelkész, 1890: Sopronhorpácson plnos, 1896: a lövői ker. néppárti ogy. képviselője. 1899: sztszéki tan., 1902: soproni prépost-knk. - 1896: a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. alapító tagja. - M: A vérrokonság mint házassági akadály. Győr, 1889. - A házasság szentsége és a polg. házasság. Bp., 1895. - A házasság szentsége. Uo., 1896. (Népiratkák 110.) (2. kiad. Uo., 1899) - Győrött 1869/70: a Kis Jézus Egylet Reménysugár kéziratos hetilapjának szerk-je. 88

M. Sion 1891:469. (*Nagyvázsony!) - Ogy. alm. 1896:316. - Szinnyei X:84. - Győr vm. 1908:198. - Schem. Jaur. 1886:188; 1896:185; 1913:272; 1918:205. - Horváth 2000:627. (951.)