🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > otocsáni végezred
következő 🡲

otocsáni végezred, ottosáci végezred, Ottochanum Regimen Confiniarium, 1746 -1872: a horvát Károlyvárosi határőrvidék egyik közigazgatási területe. - É-on az →ogulini végezred, K-en az országhatár (az Oszmán Birod-hoz tartozott Boszniával), D-en a →likai végezred, Ny-on az Adriai-tenger határolta. A likai végezreddel alkotta a goszpicsi brigádot. 1809-15: fr. megszállás alatt, 1815-22: az illír kirság része. A bécsi haditanács igazgatása alatt 1850-ig a zágrábi főparancsnoksághoz tartozott. 1828: Zengg sz. kir. városban (487 házban 2991 r.k., 99 g.kel., 12 egyéb vall., össz. 3102 lakos), Otocsán mezővárosban (90 házban 421 r.k., 68 g.kel., 3 egyéb vall. lakos), 101 falujában és 63 pusztáján össz. 51.576 lakos. - 1870: ter-e 48,26 osztr. mérföld², 12 (berlogi, bunicsi, kosenicai, kosinjei, lescsei, otocsáni, pazaristei, perusicsi, szentgyörgyi, szkarei, verhovinei, zavaljei) századra, 84 önálló és 156 kapcsolt, össz. 240 lakhelyre osztva, 76.787 lakossal. Székhelye: Otocsán. - R.k. egyh-kormányzata a zenggi székhelyű zengg-modrus-korbáviai ppséghez tartozott. 88

Nagy 1829. II:173. - Helységnévtár 1873:76. - Edelényi-Szabó 1928:701. (46. térkép)