Magyar Katolikus Lexikon > O > osztrák sajtórendtartás Magyarországon


osztrák sajtórendtartás Magyarországon, 1852. máj. 23.: császári pátens, VIII. 18: igazságügyminiszteri rendelet a hazai sajtó szabályozására. - A sajtóvétségek elbírálását a rendes bíróságokhoz utasította, időszaki nyomtatványok kiadását hatósági engedélyhez kötötte, azokat 1 órával, a másféléket 3 nappal a kiadás előtt be kellett mutatni az ügyészségnek. A pol. jellegű kiadványokhoz 2500-10.000 Ft biztosítékot kellett letenni. Veszedelmes irányú lapot 3 hóra fölfüggeszthettek, hosszabb időre v. teljesen betilthattak. Kv-ek átvizsgálását a rendőrség helyett Pesten, Pozsonyban, Sopronban, Nagyszebenben, Brassóban, Temesvárt, Zágrábban és Fiuméban székelő kv-vizsgáló bizottságokra bízta (külf. kiadványok számára is, ezeket a rendőrség kitilthatta). E rendelkezéseket a Bach-rendszerben alig alkalmazták, mivel nem létezett más, csak hivatalos sajtó. 88

Berzeviczy I:337.