🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > osszuárium
következő 🡲

osszuárium, osszárium (gör-lat.): 1. csonttartó cserépből, fából vagy puha mészkőből, melybe a hozzátartozók vagy a sírásók a halott csontjait kb. 12 hónappal a temetés után mintegy újra eltemették. Az ~ méretét a felső lábszárcsont hossza és a koponya határozta meg. A gyakran festett és legtöbbször házikó alakú, ritkábban állat v. egyszerűen tárolásra használt korsó formájú ~ba való 2. temetés a kőrézkorban (kb. Kr. e. 3400-3150) volt szokásban a palesztinai partvidéken; főleg az azori ~ok érdemelnek említést. A Kr. e. 2. sz-tól a Kr. u. 2. sz-ig terjedő időből főleg a jeruzsálemi nekropoliszokból kerültek felszínre százával ~ok, melyek rendszerint 2, de esetleg több halott csontjainak befogadására is alkalmasak voltak, hogy minél több hely felszabaduljon a sírüregek v. sírárkok padjain az újonnan eltemetendők számára. Az ~ok tömeges előállítására utalnak azok a beléjük vésett díszítőelemek (geometrikus szerkezetű rozetták, indadíszek és szalagminták; olykor különféle építészeti elemek, így oszlopok és oszlopfők), melyek újra meg újra felbukkannak. A vésés technikája fafaragásra emlékeztet. A hosszanti oldalak közül rendszerint csak az egyiket látták el mintázattal. Némelyik ~on vörös v. sárga festés maradványai láthatók. Az ~ok fedele lapos v. boltozatos, ill. háztetőszerű, csúcsos. Azzal összhangban, hogy Jeruzsálem az ÚSz korában háromnyelvű volt, héb., arám v. gör., vésett v. szénnel írt feliratok (graffitik) láthatók az ~okon; olykor kétnyelvű felirat is előfordul: a nevet kevés adat egészíti ki, legtöbbször nem nagyon gondos kivitelben. A feliratok sokat tartalmaznak az ÚSz-ből ismert nevek közül: Jairus, Lázár/Eleazár, Natanael, Mátyás, sőt egy Jézus, Józsefnek a fia is, valamint Simon bar Jóna és Cirenei Philo is olvasható egyazon ~on. Egy másik ~on Mária és Márta neve szerepel. E nevek ált. voltát épp az ~ok feliratai tanúsítják; ugyanakkor némely ~ az ÚSz-ben szereplő bizonyos személyekkel való azonosításra is lehetőséget kínál. Az ~okon látható kereszt és a Krisztus-monogram némely esetben zsidóker. maradványokra enged következtetni. Az →Olajfák hegye Ny-i lejtőjén, a Dominus flevit-kpna ter-én jelentős mennyiségű (kb. 120 db) ~ került felszínre épen v. töredékeiben. - 2. →csontház. R.É.

BL:1355.