Magyar Katolikus Lexikon > O > országnagyok szövetsége


országnagyok szövetsége, 1525. máj. 22.: A →rákosi országgyűlés végzéseinek megsemmisítésére 10 főpap (Szalkai László esztergomi érs., Erdődi Simon zágrábi, Gosztonyi János erdélyi, Macedóniai László szerémi, Móré Fülöp pécsi, Paksi Balázs győri, Perényi Ferenc váradi, Podmaniczki István nyitrai, Szalaházi Tamás veszprémi, Várdai Pál egri pp.), Szapolyai János erdélyi vajda, Sárkány Ambrus országbíró, Thurzó Elek tárnokmester és kincstartó, Korlátkövi Péter főudvarmester világi főurakkal együtt megfogadta, hogy az addigi egyenetlenkedéseiket megszüntetik, a meglévő külön szövetségeiket fölbontják, a fölmerülő viszályaikat barátságosan intézik el, saját jogaikat, özvegyeik és árváik érdekeit kölcsönösen oltalmazzák, ha az ~ tagjait valaki megtámadja, azt közös erővel megvédik, a főpapok, urak és nemesek jogait sértő merényleteket meghiúsítják, igazságtalan javaslatot nem visznek a kir. elé, a lakosoknak igazságot szolgáltatnak, hatnak a kir-ra, hogy a kir. tanácsba idegeneket ne hívjon, a főhivatalokba csak alkalmas urak hiányában kerüljön köznemes, akik az ~hez nem csatlakoznak, azokat közös ellenségnek fogják tekinteni. Az okiratot Szapolyai György testvére, János erdélyi vajda (1510-26) nevében is aláírta. Az ~ a köznemesség pol. céljait és térnyerését igyekezett korlátozni, s a főúri együttműködést megerősíteni. A főpapi-főúri együttműködés az összeesküvés látszatát próbálta kivédeni. T.E.

Fraknói 1895:462.