🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > országfelajánlás
következő 🡲

országfelajánlás: Magyaroroszág felajánlása a Boldogságos Szűz Máriának. - 1031-38: Szt István kir. többször is Szűz Mária gondjaira bízta Mo-ot. Halála előtt, 1038. VIII. 15: (Nagyboldogasszony napján) országát és koronáját Szűz Máriának adta örökségbe, s ezzel oltamába ajánlotta. - Az ~t ünnepélyesen és hivatalosan megismételte I. Lipót cs. (ur. 1657-1705) 1687: a pozsonyi ogy. alkalmából. Máriavölgybe zarándokolt, ahol a tör. alól fölszabadult orsz-ot a Bold. Szűz Máriának ajánlotta föl. A kegyszobrot a →Napbaöltözött Asszony jelvényeivel díszítették. Uő 1693: a bécsi Stefanskirchében ünnepélyesen hálát adott az Úrnak, hogy Mária közbenjárására megengedte országának a félhold uralma alól való felszabadulását, s megfogadta, hogy az elpusztult tp-okat fölépíti. - Az ~t 1896: Vaszary Kolos hgprím., 1998: Paskai László bíb. Nagyboldogasszony ünnepén megismételte. - Az ~ból közjogi következményeket a 16. sz. vallási megosztottsága óta gyakorlatilag nem lehet levonni. - Az ~ nem magyar kiváltság, más népeknél is szokás, mellyel az ország királynőjének ismerik el Máriát (pl. Lengyo., Anglia, Au. királynője). **