🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > országbírói értekezlet
következő 🡲

országbírói értekezlet, 1861. jan. 23.: az ideiglenes törvénykezési szabályok kidolgozására összehívott gyűlés. - Gr. Apponyi György országbíró I. 23: nyitotta meg, Mailáth György tárnokmester, a Hétszemélyes Tábla tagjai (30 fő), Mo. jeles jogászai és politikusai (Barkóczy János gr., Deák Ferenc, Dessewffy Emil gr., Eötvös József br., Ghyczy Kálmán, stb.) részvételével. Egyhangúlag a →királyi tábla visszaállítását kívánták. A részletes javaslatok kidolgozására 5 alválasztmányt alakítottak. 6 heti munka után 18. ülésükön III. 4: javaslataik: az úrbéri kérdésekben hatályosnak ismerte el az 1853. III. 2-i nyílt parancsot; az öröklési jogban az →ősiség megszüntetését figyelembe véve fönntartotta a →hitbizományi rendszert; az osztrák bányatörvényt a polgári bányaszabadság korlátozásával módosította. 88

Ráth György: Az ~ a törvénykezés tárgyában. 1-2. köt. Pest, 1861. - Berzeviczy III:187.