🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > ország igazi bárói
következő 🡲

ország igazi bárói: Werbőczi István szerint azok, akiknek nevét a királyi megerősítő levelek végzéseibe régtől fogva be szokták iktatni: az ország nádora, országbíró, Dalmácia, Horvát- és Tótországok bánja, erdélyi vajda és székely ispán, szörényi bán, a királyi és királynői tárnok, ajtónálló, pohárnok, asztalnok és lovászmesterek, temesi és pozsonyi ispánok. - Ezeket az 1687:10. tc. „ország zászlósai” névvel illette. Az 1765:6. tc. az ~hoz számította a m. kir. testőrség kapitányát. Az 1868:43. tc. szerint az erdélyi vajda és székely ispán c-ét a kir. viseli, a szörényi bán és a temesi gróf c-ét már régen nem adományozzák; nem számították az ~ közé a kirnéi udvar tisztjeit. Az 1885:7. tc. alapján a pozsonyi gróf csupán a főrendiház tagjai közé tartozik, azóta az ország zászlósai: országbíró, Horvát-Szlavón és Dalmátország bánja, tárnokmester, főudvarmester, főlovászmester, m. kir. testőrség kapitánya, főkamarásmester, főpohárnokmester, főasztalnokmester, főajtónállómester. T.E.

Werbőczy 1897:177.