🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > orsolyiták
következő 🡲

orsolyiták (lat. Ordo S. Ursulae, OSU): Szt Orsolya oltalma és neve alatt tevékenykedő leánynevelő női szerzetesrend és kongregációk. - Az első ~at 1535: Bresciában (Itália) Merici Szt Angéla alapította gyermeknevelésre és beteggondozásra. 1536: kapott ppi, 1544: p. jóváhagyást a Szt Orsolya Társasága. Az alapító a szabályzatban lefektette, hogy az ~ ap. tevékenységük tekintetében mindenütt a helyi követelményekhez igazodjanak. Emiatt szinte városonként önálló kongr-ként tevékenykednek. - Itáliában az ~at Borromei Szt Károly terjesztette el. 1565: Cremonában, 1575: Parmában, 1580: Veronában, 1587: Ferrarában, 1600: Firenzében alakultak kongr-k, mindenütt saját szabályzattal. - Fro-ban 1596: Françoise de Bremond-Avignon telepítette le az ~at. 1614: Párizsban az ~ átvették az ágostonos regulát, ezzel megalakult az ~ monasztikus ága, az Orsolyiták Rendje. Mivel társad. megkülönböztetés nélkül foglalkoztak a leányokkal, nagy hatással voltak a fr. családok életére. Tours-ból indult az első missziós csop. M. →Guyart vezetésével Kanadába. A fr. forr. a nővéreket szétkergette, közülük 40 vt. lett. - Belgiumban 1622: Lüttichben nyílt meg a monasztikus ~ első háza. Innen telepedtek át 1639: Kölnbe, 1655: Prágába, 1660: Bécsbe. Az egyszerű fogadalmas ág 1818: indult fejlődésnek, tagjai 1851: misszióba mentek Angliába és Jávára. - No-ban a 19. sz: a monasztikus ág, a 20. sz: az egyszerű fogadalmas ág erősebb. 1907: megalakult a Német Orsolyiták Szövetsége. - Lengyo-ban M. O. Ledóchowska (1865-1935) alapította meg 1920: az ~ önálló kongr-ját. - XIII. Leó p. megpróbálta az ~ kongregációit közp. vezetés alá vonni, ezért 1900: életre hívta az Orsolyiták Római Unióját, melyhez 1980: világszerte 201 házban 4706 nővér tartozott. Ezenkívül 1980: Fro-ban 1 kongr-ban 121 házban 1094; Íro-ban 1 kongr-ban 10 házban 158; Kanadában 3 kongr-ban 98 házban 1101; az NSZK-ban 1 kongr-ban 10 házban 242; Olo-ban 11 kongr-ban 533 házban 4448; az USA-ban 7 kongr-ban 102 házban 1584 nővér, a monasztikus ágban 41 ktorban 1761 apáca élt. - Mo-on 1676: I. Lipót kir. (ur. 1657-1705) felesége, Eleonóra kirnő Pozsonyban telepítette meg az ~at. 1877: 7 házban 218, 1910: 6 házban 353, 1930: 6 házban 202, 1950: 8 házban 319 nővér ill. apáca élt. Házaik: Nagyszombat (1724), Győr (1727), Sopron (1747), Váradolaszi, Nagyszeben, Kassa. Mária Terézia (ur. 1740-80) támogatta az ~at, s amikor 1773: Sopronban járt, először az orsolyita apácákhoz tért be. - Intézeteik. Bp.: XIV. ker. Stefánia u. 63.: anyaház, rendi tanulm. ház, el. isk. és internátus, gyermekfoglalkoztató; II. ker. Zivatar u. 2.: el. isk., líceum-tanítónőképző, →Szent Angéla Leánygimnázium. - Bácsa (Győr vm.): el. isk., internátus, árvaház. - Győr: →orsolyita leánynevelő intézetek. - Heves: el. isk. internátussal. - Kassa: óv., el. és polg. isk., nőnevelő, leánylíceum internátussal, →Angelinium Leánynevelő Intézet. - Kisvárda (Szabolcs vm.): el., polg. isk., tanítónőképző internátussal. - Nagyvárad, Sopron: →orsolyita leánynevelő intézetek. - Szeged: el. isk. - Önálló ktor volt a Bp. Zivatar u., a soproni és a szegedi ház, a többi csatlakozott a Római Unióhoz. - 1950 u. Johannesburgba ment a föloszlatott ~ egy csoportja, és csatlakozott a johannesburgi rtart-hoz. Az 1956 u. érkezett családok leányai számára koll-ot és isk-t vezettek. 1974: tantermeikben szervezte meg Bárány József a hétvégi m. isk-t, melybe kb. 50 gyermek járt. 1976: a gyermekek közlekedési nehézségei miatt az isk-t bezárták. - Erdélyben hosszú idő után, 1733-1856: az egyetlen női rend. Az erdélyi r.k. rendek (status catholicus) már 1722: elhatározták, hogy Nagyszebenbe, a régi domonkos zárdába betelepítik az ~at. Letelepedésüket a városi tanács 10 é. akadályozta. 1733. VII. 12: foglalták el a domonkosok zárdáját. 3 osztályú ném. el. isk-t, 1735: internátust, s újabb el. isk-t nyitottak, a belső isk. gazdag, a külső a szegény gyermekek okt-ára szolgált. 1908: e kettőt egyesítették, s polg. leányisk-t állítottak föl. Internátust is vezettek. Ált. 40 nővér oktatott a 4 o. el. és 4 o. polg. isk-ikban, és vezették az internátust, ahol magánúton kézimunkát, zenét, nyelveket tanítottak isk-ba nem járó leányoknak. **

Szokások kv-e. Az ~ római uniója számára. Győr, 1934. - Az ~ római uniójának szabályai és alkotmányai. Rákospalota, 1940. - Imafüz. a szt Orsolya-rend nevelőint-eiben használatos imákról. Nagyvárad, 1944. - LThK X:576. - AP 1980. - Pilinyi 1943:266. - MEN 1948:339. - Marton 1993:98, 175.