Magyar Katolikus Lexikon > O > oronti prépostság


oronti prépostság, Orod, Arad: az →aradi káptalan párhuzamosan adományozott címe. - Viselte: 1723: Kubonich Pál esztergomi, 1750: Vécsey Mihály váradi, 1760: Szentiváni józsef váradi, 1768: Bimbó Elek váradi knk., 1808: Beresevich József, 1835: Schrott József zágrábi knk., 1851: Kelle Ernő zombori, 1868: Pollenberger Ignác trencséni plnos, 1877: Szeifricz István pécsi knk., 1916: Jorgits János bonyhádi plnos. **

Péterffy II:277. (a jeruzsálemi Szt Sír lovagrend prépsága) - LBE:423. - Schem. Strig. 1911:LXXVI.