🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > olvasótársulat
következő 🡲

olvasótársulat: a →Rózsafüzér Társulat neve egyes vidékeken. - A csíki községekben tízesenként volt megszervezve. Csíkkarcfalván az 1904: szervezett ~ vez-je, Albert Béla a szervezés emlékére keresztet is állíttatott. A tízesbeli társulatok különben 1894: alakultak. Csíkszentdomokoson Tódor Jánosné társulata 1900: alakult. 1943: 33 tízestársulat volt a községben. A gyimesfelsőloki vezetők között a Mária Társulatban férfiak is voltak. A társulat itt 1897: alakult. Az első vezetők Molnár Borbála, Molnár Katalin, Tankó Ferenc és Veress András voltak. Öt tízes társulat volt. Az ~ a 3 rózsafüzérnek (örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) megfelelően 15 tagból állott. A rózsafüzért a 15 tagnál „szerre” végzik. - Gyimesbükkön az ~ közös áhítatát ezekkel a szép énekekkel kezdik és végzik:

Isten hozzád hív társaim,

Jézusban kedves testvérim.

Istentől boldogak vagytok,

Akik most neki szolgáltok.

Krisztus Jézus orcájáról,

Mária hétfájdalmáról,

Buzgó szívvel emlékezzünk,

Soha el ne feledkezzünk.

Valamennyi lépést tesztek,

Itt jó tételeiteket,

Jézus néktek fizesse meg,

Koronátokot áldja meg.

Mennyországnak arany kulcsát,

Mindnyájunknak ő adja át,

Ezért örök reménységben,

Együtt áldjuk közösségben.

              * * *

Szent olvasót elvégeztük,

Jézus arcát megtiszteltük.

Ki értünk sokat szenvedett,

Mennyekben helyet készített.

Megkötöttük a szép koszorút

Keblünkben az öröm bujut(!),

Mert Mária a szép rózsa,

Jézus pedig a bimbója.

Vedd kedvesen ó Jézusom,

Amit tiszta szívből nyújtunk,

Kis kerted élő rózsája,

Ne hervadjon el virága.

Áldd meg e kis társulatot,

Ki most üdvözletet mondott,

Te vagy a menny és föld Ura,

Ki a szívek titkát tudja.

Engedd, ó kegyes Jézusom,

Szaporodjék társulatod;

Szentséges Atyád imádjuk,

Bűneinket megsiratjuk.

Neked ajánljuk magunkat,

Az elvégzett olvasónkat,

Édes Jézus vedd kedvedbe,

Vidd fel Szentatyádnak mennybe,

Dicsértessél Atyaisten,

Dicsértessél Fiúisten,

Te is Szentlélek Úristen,

Három személyben egy Isten.  **

Székely 1995.