🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > olmützi kiáltvány
következő 🡲

olmützi kiáltvány, 1848. dec. 2.: a trónjáról lemondatott V. Ferdinánd (ur. 1835-48) s a trónutódlásról lemondatott Ferenc Károly főhg. helyett uralkodóvá tett I. Ferenc József (ur. 1848-1916) kiáltványa az összbirodalom népeihez. - A magát osztr. cs-nak és m. kir-nak nevező ifjú trónfoglalási kiáltványában a birod. átalakítását ígérte a valódi szabadság, a népek egyenjogúsága, a polgárok törvény előtti egyenlősége, a népképviselők törvényhozásban való részvétele alapján. Mivel az ilyen uralkodóváltás az addigi és az 1848-as m. törvényekkel ellenkezett (ezt az 1867:2. törv. is beismerte), nem volt más, mint a m. kormány próbára tétele: ha elfogadja, ez teljes alávetettségének elfogadását, ha visszautasítja, az háborút jelent. XII. 4: Morvao-ból a tót nemz. tanács szabadcsapata, XII. 6: Galíciából Franz von Schlik gr. altábornagy csapatai törtek Mo-ra. XII. 7: a m. ogy. a trónváltozást nem ismerte el, továbbra is V. Ferdinándot tekintették m. kir-nak. 88

Berzeviczy I:56.