🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > oktobristák
következő 🡲

oktobristák: politikai csoportosulások a 20. században. - 1. az 1905. X. 17-i cári kiáltvány után az alkotmányos monarchia létrehozására alakított Október 17-iki Szövetség (orosz monarchista párt) tagjai. Részt vettek 1917: az Ideiglenes Kormányban, XI. 7: a bolsevik államcsíny után betiltották őket. - 2. a hazai 'antantbarátok'; az 1918. X. 31: →őszirózsás forradalom résztvevőinek, a közt. pol. vez. testületeinek, Károlyi Mihály gr. (1875-1955) híveinek gyűjtőneve. 88

5 év múltán a Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp., 1923. (Szász Zoltán: Az októbrizmus történelembölcsészeti kritikája) - Gartz Gusztáv: A dualizmus kora. Bp., 1934. II:180. - Gergely Ferenc-Kőhegyi Mihály: Pécs-Baranya-Baja háromszög tört. problémái 1918-1921 között. Baja, 1974. (Bajai dolgozatok 1.) - Domonkos László: Forognak a kerekek. (33 hónap Baranyában 1918-1921) Bp., 2000. - Viczián 2003:103.