🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oszkár
következő 🡲

Oszkár, Ansgar, Szt, OSB (Corbie közelében, 801 k.-Bréma, 863. febr. 3.): püspök, Dánia apostola. - Emigráns szász családból született. A corbie-i bencés ktorban nevelkedett, amelyet akkor Adelard vezetett, aki különösen ügyelt a szász ifjak nevelésére, hogy azok majd képesek legyenek népük megtérítésére. 822: a höxteri kir. udvar közelében megalapították Új-Corbie-t (Korvey), amelyet a K-i szászok térítő anyaházának szántak, s ~ itt lett tanító. 826: Dániában kedvező fordulat állt be, amikor Harald kir. Mainzban megkeresztelkedett. Jámbor Lajos hazatérésekor ~t adta kísérőnek Harald mellé, de ez a misszió kevés eredménnyel járt. Svéd földön sikeresebb volt ~ térítése, mert Björkö városában fölépíthette Skandinávia első kat. tp-át. Másfél év múlva visszatért Szászo-ba. Hatására hívták össze Diedenhofenba a birod. zsin-ot, amely az É-i missziók számára Hamburgban ppséget létesített és ~t tette meg első pp-évé. 831-32: Rómában járt, ahol IV. Gergely p. megerősítette választását, palliumot adott neki, Dánia, Svédo. és az É-i szlávok ap. legátusává tette. Hazatérve a svéd missziót átadta Gausbertnek, ő maga egészen a dániai missziónak szentelte magát. 843: a →verduni szerződés után Kopasz Károly összeütközésbe került a Ny-i frank urakkal, akik elűzték Korvey-ból a szerz-eket, normann kalózok elfoglalták és kirabolták Hamburgot, s ezzel elpusztították ~ minden eredményét. 845: Német Lajos cs. az üres brémai ppséget ~nak adta és Hamburghoz csatolta, hogy így támogassa a missziót. Amikor Horid kir. szabadságot adott a kat-oknak Dániában, Schleswigben és Ribében ~ tp-ot építtetett. Közben Gausbertot elűzték Svédo-ból, ezért 852: Sigtunába ment, ahol Olaf kir. engedélyt adott egész országa ter-én a missz. munkára. Visszatérése előtt ~ Rembertre bízta e munkát, aki később a hamburg-brémai székben utóda is lett. ~ halálakor az É-i misszió már szilárd volt. - Ü: febr. 3. **

BS I:1397. - SzÉ 1984:81.