🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országos Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség
következő 🡲

Országos Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség, OMKFDSz, 1921. nov. 13.-1946. júl.: a katolikus és nemzeti alapon szervezett diákegyesületek szövetsége. - Fővédnöke: Csernoch János esztergomi érs. (1913-27), Serédi Jusztinián esztergomi érs. (1927-45); egyh. eln. Glattfelder Gyula csanádi pp. (1911-43), 1938: →Tiefenthaler József, eln. Petrányi Győző, 1927. XI: Hergloz Jenő, 1928. XII: →Lotz Antal, 1929: Bartha-Baranovics István, 1938: Ringelhann Béla, 1939: Szathmáry Kiss Gyula. - Csak bejegyzett szervezetek lehettek tagjai, egyének nem. A közös munka összehangolására biz-okat hoztak létre, melyeket az ~ szenátusában egyesítettek: hölgybizottság Friedrich Sarolta, 1933: Kovács Margit; külügyi biz. Rusznák Rezső, szociális biz. Herman János, missziós biz. Szabados János vez. Évente X. 15: megrendezték az orsz. kat. diáknagygyűlést, megszervezték az önkéntes szociális munkások képzésére a Szociális hetet (→Egri Norma). Képviselték a m. kat. ifjúságot a nemzetközi →Pax Romanában. Az ~ a 7 nagy honi diákszervezet egyikeként részt vett a Magyar Diákkülügyi Biz. egyeztető, 1926-től az →Országos Magyar Diáknyomorenyhítő Akció adománygyűjtő és szétosztó munkájában. 1927: az ~ 44 tagegyesülete közül a színeket viselők: Budai Szt Imre Kollégiumi Club (Bp., 1918-46), Egyetemi Zrínyi Gárda (Bp., 1922-48), Főiskolai Szt Imre Kör (Sopron, 1928-46), Kalocsai Diákok Országos Szövetségének Ifjúsági Csoportja (Bp.), Bencés Diákok Szövetsége Főiskolai Csoportja (Bp., 1924-48; 1936: 675 fő), →Pesti Szent Imre Kollégiumi Kör (Bp., 1921-46), →Regnumi Egyetemi Szövetség (Bp., 1938-46?), Sárga Rigó Öreg Cserkészcsapat (Bp.), →Szent Imre Kör (Bp., 1888-1946), →Szent László Kör (Debrecen, 1922-48), →Magyar Görög Katolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Vasvári Pál Köre (Bp., 1904-49; 1936: 150 fő), 90. sz. Öreg Cserkészcsapat (Bp.); színeket nem viselő tagegyesületei: Egyetemi Szt Imre Kör (Szeged), →Foederatio Emericana (1921-46; 1936: 35 curiában 13.100 fő); nőhallgatók egyesületei: Egyetemi Hallgatónők Eucharisztikus Ligája (Bp.), Egyetemi Hallgatónők Mária Kongregációja (Bp., 1913-48), Erzsébet Nőiskola Mária Kongregációja (Bp.), →Szent Margit Kör (Bp., 1906-48; 1936: 82 fő), Marianum Főiskolai Hallgatónők Otthona (Bp., 1911-48), Szt Anna Kollégium Zrínyi Gárda Csapata (Bp.); hittud. és hitbuzgalmi egyesületek: Budai Szt Imre Kollégiumi Mária Kongregáció (Bp.), Egyetemi Mária Kongr. (Bp., 1897-1948; 1936:104 fő), Egyetemi Mária Kongr. (Pécs), Egyetemi Mária Kongr. Kolóniája (Keszthely), Egyetemi Mária Kongr. Kolóniája (Magyaróvár), Főiskolai Mária Kongr. (Sopron), Regnum Marianumi Mária Kongr. (Bp.), Kegyes Tanítórendiek Kalazantinuma (Bp.), Központi Növendékpapság Egyházirodalmi Iskolája (Bp.), Szt Gellértről nev. Lágymányosi Egyetemi Szt Vince Konferencia (Bp., 1911-48; 1936: 30 fő), Magyar Egyházirodalmi Iskola (Esztergom), Magyar Egyházirodalmi Szónoki Iskola (Eger), Növendékpapság Pázmány Köre (Veszprém), Növendékpapság Pázmány Egylete (Vác), Növendékpapság Szt Ágoston Egyesülete (Kalocsa), Növendékpapság Szt Ágoston Egyesülete (Szombathely), Növendékpapság Szt Imre Egyesülete (Győr), Növendékpapság Szt Pál Egyesülete (Pécs), Pázmáneum Magyar Egyházirodalmi Iskolája (Bécs), Pesti Szt Imre Kollégiumi Mária Kongr. (Bp.), Szt Benedek-rendi Oblátusok Társasága (Budatétény), Szt Imre Kör (Róma), Tanárképző Intézet Guzmics Imre Köre (Pannonhalma), Xaveri Szt Ferenc Missziós Egyesület (Kalocsa). - 1924-: évente hittud. tanf-ot rendezett. 1928. VI: a Foederatio Emericana vezetőivel megegyeztek, hogy a kat. diákság szervezését ezután hitbuzgalmi, színeket viselő és színeket nem viselő egyes-ekben szervezik, melyekben évről évre egymást váltva adja az egyh., az ifj. és a szenátusi elnököt (a külső szervezetekkel való kapcsolatban 2:1 szavazati aránnyal az Emericana javára). Minden tagegyesület önálló. 1928. XII. 14: elfogadták a blokkrendszert, 1929. VIII: az ~ a honi diákegyes-eket összefogó M. Nemzeti Diákszöv. alapító tagja (amelytől távol maradt az Emericana). 1943: tagegyesületei száma 50, kb. 5 ezer taggal. Elérték azt, hogy 1921: a Pázmány Péter Tudegy. után 1942: a József Nádor Műszaki Gazd-tud., 1943: a Képzőműv. és a Kertészeti Főisk-n is nyitottak lelkészi hivatalt. Kapcsolatuk volt az EMSZO, a KALOT, a KIOE és a Hivatásszervezet értelmiségi tagozatával. Mozgalmat indítottak a fogamzásgátló szerek forgalmának korlátozására, távol tartották magukat a „diákegység mozgalomtól”. - Lapjai: Akadémia (1922), Vox Academica (1927-29), MKDSZ Tudósító (1939), Országos Katolikus Főiskolai Diákszövetség Tudósítója (1939). 88

Vox Academica 1927. V. - Emericana 1928. IX; 1929. X. 5. - Civitas Emericana 1928. IX/X. - Vox Academica 1929. I. Beszámoló az OMKDSZ félévi munkájáról. (1943. III. 21-IX. 12.) Összeáll. Radovics György. Bp., 1943. (kz. gyanánt)