🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országos Községi Törzskönyvbizottság
következő 🡲

Országos Községi Törzskönyvbizottság: A község és egyéb helynevekről szóló 1898:4. tc. a belügymin. főhatósága alatt hozta létre. Feladata: az azonos vagy többnevű községek hivatalos helynevének megállapítása, az új községek elnevezése, az új községnevek társad. érintkezésben való elterjesztése, egységes helyesírása. A 125.000/1898 BM. sz. rendelet megállapította szervezeti és ügyviteli szabályzatát, melyet a 113.348/1935 BM rendelettel módosítottak. Elnöke ezután a KSH ig-ja. Az ~nak hivatalból tagja az orsz. főlevéltárnok, ill. helyettese, többi tagját a belügymin. nevezte ki a minisztériumok, a KSH, az MTA, a M. Orsz. Levtár, a M. Tört. Társulat és a M. Földr. Társ. képviselői közül. 1946. II. 11: a 151.341/1946. BM-rendelet módosította, részben hatálytalanította. 88

Meznerics Iván-Torday Lajos: A m. közigazg. szervei 1867-1937. Bp., 1937:64. - A m. áll. szervei 1944-1950. A-M. Uo., 1985:405.