🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országh
következő 🡲

Országh András, Dezericzky, dezséri (Érsekújvár, Nyitra vm., 1726. nov. 16.-Pécs, 1788. febr. 18.): fölszentelt püspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1750. I. 18: pappá szent. majd Klimó pp. szertartója és titkára. 1757. I. 23: pécsi knk., 12 é. át a szem. pref-a. 1768. V. 2: ált. helynök, 1776. IV. 15: megerősített, V. 19: fszt. mindeni pp. és pécsi spp. T.E.

Schem. Qu. 1857:52. - Brüsztle I:605. - Ritzler-Sefrin VI:299. (s.v. Országh, †1796. IV. 10. előtt!)

Országh Antal (Kecskemét, Pest-Solt m., 1852. dec. 4.-Nagyvárad, 1922. nov. 25.): orgonaépítő. - Bátyjával, Sándorral együtt folytatta apjuk mesterségét, részt vett 1861: az →Országh Sándor és Fia Orgonagyár alapításában. 1898: kivált bátyja pesti gyárából és Nagyváradon rendezte be műhelyét. Többnyire mechanikus és pneumatikus kúpládájú orgonákat készített. Műhelyének címe 1902: Nagyvárad, Fő u. 51. Nevezetesebb hangszerei: 1901: Bp., Kármelita tp. (2/20 mr), 1909: Sarkad, r.k. tp. (1/10 m/r). So.F

Anyakönyvek - Kat. Egyh. Zeneközlöny - Kat. Kántor

Országh János, guti, br. (1485 k.-1532 k.): megyéspüspök. - Kánonjogi dr., O. László kir. főlovászmester fia. Testvérei: Magdolna, Dorottya, Katalin, Borbála, Anna, Zsigmond, Mihály, Imre, Ferenc. A krakkói egy-en tanult. A MA-ban 1505. III. 1-1514. XI. 19: vál., 1515-20: tényl. szerémi mpp., ahonnan II. Lajos áthelyezte. 1520. XII. 29: váci mpp. 1523: részese a szöv-nek, melyet a főurak Szapolyai János ellen kötöttek. A mohácsi csatában csapattal vett részt. II. Lajos halála után Szapolyaihoz csatlakozott, XI. 21: Székesfehérvárt részt vett koronázásán, de hamarosan Ferdinánd oldalára állt, mert 1527. X: és 1528. I: részt vett a budai ogy-en. - Utóda a szerémi széken 1522. III. 15: Macedóniai László, a vácin széke (1528?) 1532-37: üres, utóda Brodarics István. 88

Mendlik 1864:73. (s.v. Gutthi Országh János; 1523-32: váci pp.) - Gams 1873:379. (s.v. Joannes Ország de Guth, 1505-20: szerémi pp.); 383. (37.) (s.v. J. de Országh; 1508-10; 1520-32: váci pp.; utóda 1537-39: Brodarics István) - Schem. B-D-S. 1900:48. (35.) (s.v. Orsag de Gut) - Eubel III:320. (s.v. J. Ország de Guth); 345. (s.v. J. de Országh) - Chobot II:530. (1520-32?: váci pp.) - Gašić 1944:59.

Országh Lőrinc, OSPPE (Vaszar, Veszprém vm., 1720. nov. 8.-Pápa, 1784. márc. 24): perjel. - 1744. VII. 30: tett fogadalmat. A teol. dr-a, 1754: Máriavölgyben, 1755: Nagyszombatban az egyhjog, 1758-62: a skolasztika, 1756-57: Sajóládon, 1759-61: Pápán a morális tanára. 1777-84: a pápai gimn. ig-ja, 1783-84: perjel Pápán. 88

Kisbán II:469. - Gaál 1987:10. (itt vikárius generális is!)

Országh Sándor, id. (Kunszentmárton, Jászkun ker., 1807. márc. 10.-Bp., 1876. ápr. 12.): orgonaépítő mester. - Először apjától megtanulta az asztalos mesterséget, majd Szegeden vsz. Kováts István (1797-1843) műhelyében orgonaépítést tanult. 1836: áttelepedett Kecskemétre, orgonaépítő műhelyt nyitott. Élete során mintegy 8-10 új orgonát készített. So.F.

Országh Sándor, ifj. (Kecskemét, Pest-Pilis-Solt vm., 1838. febr. 25.-Rákospalota, 1917. nov. 17.): orgonagyár-alapító. - Az orgonaépítést apjától kezdte tanulni, utolsó segédéveit Fazekas János (1806-74) pozsonyi, majd pesti orgona- és zongorakészítő műhelyében töltötte. Mestere leányát, Teréziát vette feleségül. Eleinte apósával együtt Országh-Fazekas néven dolgoztak Pesten, de egy év múlva már önállóan dolgozott saját műhelyében. 1862. XI. 4: kapott iparengedélyt, de már 1861: megalapította az →Országh Sándor és Fia Orgonagyárat, melyet 1908-ig vezetett. So.F.