🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orbán
következő 🡲

Orbán, Langres-i, Szt (4. sz.-Langres, Gallia, 5. sz. eleje, jan. 23.): püspök. - Vsz. a 6. volt Langres pp-einek sorában. 10. sz. életrajzírója szerint életében csodákat művelt: parancsolt a természet erőinek is, esőt hívott a szőlőkre, ezért a szőlőhegyek és a szőlő védősztje. Tiszt-e a langres-i egyhm-re korlátozódott. - A 9. sz: alakja összeolvadt Szt I. Orbán p-éval, aki így lett a szőlők védősztje. - Ü: jan. 23. **

BS XII:835.

Orbán (†1473. jan. 8. előtt): megyéspüspök. - Újlaki plnos a pécsi egyhm-ben. 1460. IV. 22: erősítette meg II. Pius p. szerémi ppségében. A MA-ban 1463-1468. IV. 20: említik pp-ként. - Utóda 1468. VIII. 3: Báthori Miklós. T.E.

Gams 1873:379. (1464-65: pp.) - Schem. B-D-S. 1900:46. (28.) (utóda Vitéz János) - Eubel II:262. (s.v. Urbanus, pécsi egyhm. újlaki plnos; utóda 1473: Báthori Miklós) - Gašić 1944:57. (34.)

Orbán (15. sz. 2. fele): építőmester. - 1482-86: a bártfai Szt Egyed-tp. D-i előcsarnokának és oratóriumának építését vezette. L.P.

Orbán András Antal, OFM (Homoródalmás, Udvarhely szék, 1785. márc. 1.-Szamosújvár, 1841. jan. 8.): tartományfőnök. - 1804. VII. 4: lépett a r-be, 1808. VIII. 10: pappá szent. 1816: r. titkár, 1820: Karácsonfalván plnos és Székelyzsombor adm-a, 1823: definitor, 1826. IX. 10-1835. VIII. 15: erdélyi tartfőn. 1838-41: Szamosújvárt házfőn. és custos. - M: Pia Votorum Apohoreta... Csíksomlyó, 1817. 88

György 1930:553. (799.)

Orbán Antal (Pusztakalán, Hunyad vm., 1887. ápr. 24.-Bp., 1940. dec. 27.): szobrász. - Bpen kezdte tanulmányait, majd a székelyudvarhelyi áll. agyagipari szakisk-t, 1904-06: az Orsz. Iparműv. Isk-t látogatta. Münchenben, Párizsban, Brüsszelben tanult tovább, hazatérve 1929-34: Zala Györgynél dolg. Külf. ezüst- és kerámiagyárakban tervező szobrász. Az I. vh. idején hadiszobrász, 1919. IX. 1: mb., 1924. XII. 15-től haláláig az Orsz. Iparműv. Isk. kerámikai szako. vez. tanára. - Művei: Bajtársak (1917), veszprémi Óvári szobor, szekszárdi, budafoki, dunaföldvári, nagyatádi és tolnai hősi emlékmű, Zichy Nándor gr. bpi bronz szobra, a városmajori Kálvária domborművei, a bpi Tisza István-szobor (1929-34: Zala Györggyel együtt; a komm-k eltávolították!), Prohászka Ottokár márványszobra (a székesfehérvári Prohászka-tp-ban), IV. Károly kir. (ur. 1916-18) és Auguszta főhgnő mellszobra. - Írása: Díszítő Műv. (1921:1/6. sz. Az »engobe«). 88

Orsz. Iparműv. Isk. évkv-e 1936/37:28; 1880-1941:24. Arck., nekr. - ML 1935. II:234; 1967. III:613. - Karczag 1940:152. - Bíró 1955:536. - Erdőssy 1983:25.

Orbán Dezső Béla, OSB (Szerecseny, Győr vm., 1905. aug. 21.-Bp., 1979. dec. 30.): gimnáziumi tanár. - A győri bencés gimn-ban tanult. 1922. VIII. 6: lépett a r-be. 1930. VI. 29: pappá szent. 1930: Pápán, 1934: Sopronban, 1939: ismét Pápán, 1950-55: a pannonhalmi gimn-ban tanár. Nyugdíjasként 1959-65: Győrött, 1965-66: Pannonhalmán tanított. 1955-től kisegítő lpászt. volt, főleg a pesti Alcantarai Szt Péter-tp-ban. 1911. IX. 1-1913. VI:(?): a Nagyasszonyunk szerk-je. - M: A mi pénzünk. Reg. Bp., 1939. (Gyulai Ádám álnéven) - Koroncó tört. földr-a. Lovas Elemérrel. Győr, 1939. - Celldömölk helynevei. Pápa, 1940. - Diákbankárok. Ifj. reg. Bp., 1943. (Gyulai Ádám álnéven) 88

Schermann 1940:130. - Szolg. 1981. 49:100. - Viczián 1995:175. (1274.) - Gulyás/Viczián XIX:797.

Orbán (1899-ig Osztovics) Gergely József (Sirokány, Vas vm., 1864. aug. 29.-Pancsova, 1952. márc. 14. ): plébános. - 1884. VIII. 29: belépett a ciszt. r-be, 1889. VIII. 4: fog-at tett, VIII. 11: pappá szent. 1889: porvai lelkész és a zirci magángimn. hittanára, 1891: Zircen kp., 1892: porvai lelkész, 1893: Egerben főgimn. hittanár. - 1894: csanádi egyhm-s lett, Krassován, Resicán, Merczyfalván és Glogovácon kp., 1896: Simándon a Bánhidy családnál nevelő. 1892: a bpi tudegy-en teol. dr. 1898: Szabadfalun plnosh., 1899: Istvánföldén, 1903: Szászkabányán, 1906: Garaboson, 1908: Angyalkúton, 1911. VI. 1: Sándoregyházán, 1931-40: nyugdíjazásáig Torontálalmáson adm., azután Kevevárán kórházi lelkész, 1942-44: Pancsován a M. Gimn. lat. tanára s a m-ok lelkésze. - M: A mo-i egyh. javak jogi természete. Dri ért. Bp. (ny. Veszprém), 1896. - Az 1525. é. IV. tc. 4.§ eredete és tört. Jogtört. ért. Temesvár, 1904. - A kat. papság hármas tevékenysége. Győr, 1909. - Írói nevei: Osztovics Gerő (1899-ig); Orbán J. Gergely (művén); Orbán Gergely (művén). 88

A ciszt.-rend emlékkv-e. Bp., 1896:366. (s.v. Osztovics Gerő) - Szinnyei IX:1446. (s.v. Osztovics Gerő) - Schem. Csan. 1916:181. - Schem. Cist. 1942:235. - Erős 1993:546. Arck. - Gulyás/Viczián XIX:801.

Orbán György (Bp., 1905. jún. 11.-Nagykovácsi?, 2000. jan. 4.): plébános. - 1935. VI. 15: pappá szent., 1935: Adonyban, 1937: Ercsiben kp. 1939: Pesthidegkút-Széphalmon kihelyezett kp. és hitokt. 1947: Ercsi plnosa, 1950-53: hitokt. felügy. is. 1954: Csókakő plnosa. 1958 őszén 8 hónapi fölfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert nem jelentette föl egy volt ercsi hívét, aki 3-4 oldalas szociális pol. programot dolgozott ki a →Rerum novarum és a →Quadragesimo anno enc-k szellemében. Ennek egy példányát a postacenzúrán fölfedezték, s a letartóztatott szerző bevallotta, hogy a szöveget egy alkalommal ~nek is megmutatta. 1968-94: Nagykovácsi plnosa, amit 1993: nyugdíjazása után is ellátott. 88

Schem. Alba Reg. 1940:130; 1977:270; 1998:165. (Arck.); 2001:230. - Hetényi Varga I:456.

Orbán János (Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1878. dec. 26.-Székelyudvarhely, 1959. márc. 20.): plébános. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt és Gyulafehérvárt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1901. VII. 1: pappá szent. Torján, Piskitelepen kp., Vágáson, 1927: Székelykeresztúron plnos, 1929: esp., a M. Párt vm. alelnöke. 1943: nyugdíjasként Székelykeresztúron élt. - Több mint ezer cikket írt az Alkotmány, a Közművelődés, az Erdélyi Tudósító, A Hírnök stb. lapokba. - M: A lélek útján. 8 konferencia. Székelykeresztúr, 1923. - Zúg a havas. Reg. Déva, 1937. - Székelykeresztúr tört. Kolozsvár, 1943. 88

Schem. Trans. 1913:281. - Várady-Berey 1934:367. - Pilinyi 1943:166. - RMIL IV:277.

Orbán László (Győr, Győr vm., 1914. máj. 28.-Győr, 1957. ápr. 6.): teológiai tanár, könyvtáros. - A győri bencés gimn-ban 1932: éretts., a teol-t 1932-34: Győrött, 1934-40: a CGH növ-eként a Gregoriana Egy-en végezte. 1938. X. 30: pappá szent., 1940: teol. dr. - Hazatért, s a győri Hittud. Főisk. dogmatika, egyházműv. és szónoklattan tanára. 1945: újjászervezte 1000 taggal a Győri Kat. Kört. 1946: a Pázmány Péter Tudegy-en a Tridentinum teológiája tárgykör mtanára. 1947 tavaszán megszervezte a győri kegykép 250 é. jubileumi ünnepségeit, titkos pápai kp. 1952: pol. okokból abba kellet hagynia a tanítást, ppi kvtáros. Az ÁVO-n vsz. 1955: elszenvedett belső sérülések következtében veséje elrákosodott. - 1946: a Győri Kisfaludy Irod. Társ., 1948: a SZIA I. o. tagja. - M: Theologia Güntheriana et Concilium Vaticanum. Vol. 1-2. Roma, 1942-43. (Analecta Gregoriana 28-29.) - Szerk. Győrött 1942-1950. VI: az Evangelium folyóir-ot. 88-Rédly Elemér

Schem. Jaur. 1947:158; 1968:189. - SZIA tagajánl. 1948:5. - Pázmány Péter Tudegy. alm. 1947/48:15. - Hetényi Varga I:314. - Diós 1999:160. (2080.) - Horváth 2000:181. (226.)

Orbán László (*Bélafalva, Háromszék vm., 1918. jan. 25.): plébános. - A gimn-ot Csíkszeredában, a teol-t Gyulafehérvárott ill. Kolozsvárt végezte. 1943. VI. 6: szent. pappá. Gyergyócsomafalván, 1946: Csíkszeredában kp., 1947: Bátoson, 1948: Kézdialmáson lelkész. 1949. VI-XI: letartóztatásban, 1950. V. 10-1951. V. 27: kényszermunkán a Duna-csatornánál. 1966: Gyergyóremete plnosa. Ku.P.

Orbán Miklós, SJ (Bp., 1916. febr. 5.-Hamilton, Kanada, 1999. nov. 28.): magyar lelkipásztor. - 1934. VIII. 14: lépett a JT-ba, 1944: Szegeden pappá szent. 1949-: Olaszo-ban élt, 1951-72: a Vatikáni Rádió m. osztályának vezetője. 1972: Kanadában telepedett le, Hamiltonban a Szt István-, 1975: Torontóban a Szt Erzsébet-tp. lelkipásztora. 88

Kanadai Magyarság 1999:49. sz. (Jaschkó B.) - Nagy 2000:755.