Magyar Katolikus Lexikon > O > Orbán, VI.


Orbán, VI., Bartolomeo Prignano (Nápoly, Itália, 1318 k.-Róma, 1389. okt. 15.): XI. Gergely utódaként 1378. IV. 8-1389. X. 15: pápa; a →nyugati egyházszakadás első pápája. - Nápolyban pap, majd knk., 1363. III. 22: Acerenza, 1377. I. 13: Bari érs-e, s a Rómába visszatért Gergely kancellárja. Az utolsó olyan p., aki megválasztása előtt nem volt bíb. - Gergely halála után a rómaiak az →avignoni fogság fr. pápái után azt követelték a bíb-októl, hogy rómait v. legalább itáliait válasszanak p-vá. Később fölmerült a választás érvényességének kérdése, de kezdetben mindenki, 3 hónapig még az Avignonban maradt bíb-ok is elismerték. ~ akarta a szükséges reformot, de jó képességei mellett gorombán és türelmetlenül erőszakos volt, amit a bíb-ok nem viseltek el. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a bíb. koll-ban a fr-k és itáliaiak arányát mindenáron ez utóbbiak javára erőlteti, 13 fr. bíb. 1378. VIII. 2: elszakadt tőle. VIII. 9: kiáltványt intéztek a ker. világhoz, melyben tudomására hozták mindenkinek, hogy ~ megválasztását a nép kényszerítette ki, ezért érvénytelen és üres a p. trón. E nyilatkozat mögött az a jogi érv is állt, hogy teljesen alkalmatlannak ítélték ~t a pápaságra. IX. 20: Fondiban, tudva, hogy V. Károly fr. kir. és Nápolyi Johanna kirnő mögöttük áll, VII. Kelemen személyében ellenp-t választottak. Kelemen azonnal Avignonba költözött, s ezzel kezdetét vette a nyugati egyházszakadás. Sziénai Szt Katalin ~ mellé állt, s minden erejével harcolt az egységért. Sikerült is uralkodókat és bíb-okat megnyernie, de a helyzetet lényegében nem tudta megfordítani. - ~ egész pápaságát egyébként a Nápolyért való küzdelem töltötte ki. Nagy Lajos kir. ~ oldalán maradt. 1379. II: Zólyomban IV. Vencel cseh és ném. kir-lyal külön meg is állapodtak, hogy ~t támogatják. Johanna kirnő ui. Kelemen ellenp. pártjára állt, ezért ~ 1380. IV. 21: megfosztotta trónjától, alattvalói hűségesküjét föloldotta és Nagy Lajos m. kir-ra bízta az ítélet végrehajtását. Lajos VI. 2: Durazzói Károly hg-re ruházta jogait és katonai segítséget adott a trón elfoglalására. ~ 1381. VI. 2: Károly hg-et Rómában III. Károly néven Nápoly és Szicília kir-ává koronázta. Károly megígérte, hogy országa egy részét átadja ~ unokaöccsének, s VII. 16: bevonult Nápolyba. Ígéretét nem tartotta meg, s 1382. V. 22: megfojtatta Johannát, ezért ~ kiközösítette. A Velencével 1381. VIII. 24: megkötött →torinói béke megerősítette Dalmáciának a m. koronához tartozását, Nagy Lajos kir. megkapta Remete Szt Pál testét, melyet XI. 14: helyeztek el a budalőrinci pálos ktorban. ~t bíb-ai mint elmebeteget gondnokság alá akarták helyezni, ezért hatot börtönbe záratott és közülük ötöt kivégeztetett. Károly, akit 1385. VIII: meghívtak a m. trónra és XII. 31: meg is koronáztak, 1386. II. 7: Budán merénylet áldozata lett, II. 24: Visegrádon meghalt. ~ ekkor zsoldossereggel indult Nápoly meghódítására, de pénzhiány miatt vissza kellett fordulnia. - 1389: elrendelte, hogy a következő szentévet 1390: üljék, s ezután minden 33. évben tartsanak szentévet. Bev. →Sarlós Boldogasszony ünnepét. - ~ erősítette meg 1378. VIII. 16: Demeter esztergomi érs-et (IX. 18: bíb-sá nevezte ki), 1379: Tamás csanádi, Horváti Pál zágrábi, V. 10: Himfy Benedek veszprémi, 1380: János csanádi, IV. 12: János zenggi, 1381: Tamás zenggi, V. 9: Miklós árgyasi, 1383: Zudar János váradi, II. 5: Veréb György boszniai, 1384: Beneventus fárói, VII. 27: Czudar Imre imolai (Itália), VIII. 27: Kanizsai János egri pp-öt, nevezte ki XII. 17: Alsáni Bálint bíb-t, erősítette meg 1385: Miklós korbáviai pp-öt, X: Lampugnana Maffiolus raguzai érs-et, 1386: Gascogne-i Vilmos (letéve), Hédervári János győri, II. 19: Marnchako Péter tinnini, V. 28: Czudar Imre erdélyi, VI. 5: Pensauriói János zenggi, XI. 3: János csanádi, 1387: János nónai pp-öt, X. 9: Kanizsai János esztergomi érs-et, X. 27: Jánoki Dömötör veszprémi, 1388: János szereti, Liszkai János boszniai pp-öt, Durazzói András OP raguzai érs-et, I. 18: Cikó István egri, IV. 13: Dompnius szebenikói, X. 24: Gergely nyitrai, 1389: Ferenc kurzolai, VII. 14: Knol Péter erdélyi pp-öt. - Utóda 1389. XI. 2: IX. Bonifác. T.J.

LThK X:546. - Jahr, Richard: Die Wahl Urbans VI. 1378. Halle, 1892. - Baddeley, St. Clair: Charles III. of Naples and Urban VI. London, 1894. - Áldássy Antal: A Ny-i nagy egyházszakadás tört. VI. Orbán haláláig 1378-1389. Bp., 1896. - Mondin 2001:341.