🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orbán, I.
következő 🡲

Orbán, I., Szt (Róma, 150 u.-Róma, 230): Szt I. Callistus utódaként 222-230: pápa. - Pápaságáról csak annyit tudunk, hogy tovább folytatódott a →Hippolütosz-féle szakadás. Vértanúsága kérdéses, a Callistus-katakombába temették. Kk. hagyomány szerint pápaként ~ rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját aranyból v. ezüstből készítsék. Ezért szokták kehellyel ábrázolni. - Alakja a 9. sz: összeolvadt a jan. 23: ünnepelt Langres-i Szt Orbán pp-ével (aki szőlővel kapcsolatos csodákat tett), ~ ezáltal lett a szőlők, szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok védősztje. Szőlőfürttel a kezében ábrázolták. - Tiszt-ének kialakulását a 9. sz: a Sixtus és Cecília tiszt-ére alapított ersteini apácaktor ~-ereklyéi ihlették. Innen sugárzott Fro-ba, a Rajnavidékre, ill. a ném-róm. birod-ba, majd a kk. legvégén Mo-ra. Terjedését segítette a kk. jogkv., a Sachsenspiegel is, amely ~ ünnepét a nyár kezdőnapjaként tartotta számon. Vsz. ezen az alapon lett ~ kedvező időjárást biztosító patrónus. -

Mo-on névváltozatai: Urbán, családnevekben: Orbók, Orbó, Orba, Orkó, Oros. Szőlővédő patronátusáról az →Érdy-kódexben olvasható legendája még nem szól. Első hazai adatunk Szkhárosi Horvát Andrásnál bukkan föl. Komáromi Csipkés György említette, hogy ~ napján körülhordozzák a szt faképét (szobrát), de csak akkor, ha tiszta idő van. Ha esik, meghempergetik a sárban, hogy ezzel is kényszerítsék patrónusi kötelességeinek teljesítésére. Az ~-kultusz egyik legrégibb emléke Kassa főterén, a szegyh. mellett álló Orbántorony, amit 1628: építettek a hatalmas, ~ tiszt-ére sztelt harang számára. Monok ~-ereklyéjét a p. ajándékozta 1773: Andrássy István gr-nak. - A szőlőhegyeken szobrot, kpnát emeltek ~nak, képét ráfestették, ráfaragták a borsajtóra, hordóra. Ilyen hordóvégek a soproni és győri múz-ban is láthatók. Az egri, 1703: alakult kádárcéhnek Medárddal, a szegedinek Szt Annával együtt ~ volt a patrónusa. A gyöngyösi kádárok misét mondattak a helybeli ~-tp-ban, jezsuita barokk kultusza teljesen kiveszett a város emlékezetéből. - ~ szobra áll Csongrád, Bácsalmás, Mélykút, Palics, Bátaszék, Gyimes kpnájában, ill. határában. Az É-i szőlőhatáron, Rozsnyó közelében, Körtvélyes tp-ában lévő képének felirata: S. URBANUS. DEUS VIRTUTUM RESPICE DE COELO, VISITA VINEAS ISTAS ET PERFICE EAS QUAS PLANTAVIT DEXTERA TUA. CURAVIT ANTONIUS HORVÁTH CASTELLANUS ARCIS K. HORKA. AO. 1754. (Szt ~. Erősségek Istene, tekints le az égből, látogasd meg e szőlőket és juttasd jó végre, amit jobbod ültetett. Állíttatta Horváth Antal krasznahorkai várnagy). Tolna egyesült asztalos és kádárcéhének zászlaján (1822) látható. Bácsszőllős kpnájában Prokop Péter modern ~-freskója látható. - A nép számára ~ időjárás-szt: Mivel a napja körül elhűvösödő időjárás az éppen virágzó szőlőnek ártalmára szokott lenni, kedvező időjárásért is fordulnak ~hoz, olykor tréfás-humoros szokásokkal kísérve. Szegedi öreg parasztok tréfás-bosszúsan szokták mondogatni, hogy „azt is agyon kellett volna ütni, aki ~t beletette a kalendáriumba”. Egy Szőregen följegyzett hagyomány szerint amikor a kalendáriumot csinálták és a szteket belerakták, ~ a kocsmában mulatott. Későn ment haza. Kérdezte, hogy az ő neve hova került. Amikor megtudta, hol van, azt mondotta: miért nem tették a tél közepére, akkor bele tudta volna fagyasztani a borjút a tehénbe, az asszonyba pedig a gyereket. - A zalai Kethely faluban még a 19/20. sz. fordulója táján is úgy vélték, hogy ~ után már nem kell a fagytól tartani. Ui. a füst egyenesen emelkedik fölfelé, mert ~ eltávozott a tűzhelyről. Igaz ugyan, hogy nem jószántából, mert amelyik házban csak öregasszony volt, az mindenütt seprűt ragadott e napon, hogy ~t elűzze. Hasonló szándékkal söpörte le a tűzhelyet a kaposvári gazdasszony is. Göcsejben úgy tartják, hogy amíg ~ a kemence hátán ül, a nadrágot nem szabad elhagyni, levetni. A kiskanizsaiak szerint ~ löki le a macskát a kályháról: most már jön a meleg idő. Pölöskefői mondás: ha Orbán le nem száll a tűzhelyről, akkor lelökik, vagyis hogy már jöjjön a jó idő. Gutorföldi tréfás hiedelem szerint ~ ereszti ki zsákjából a legyeket, Nemeshetésiek szerint a dongókat. Ha ezen a napon szép az idő, akkor Tamási népe ezt mondogatja: Orbán leszállt a tűzhelyről. Így véli Németpróna ném. népe is. A zamárdiak szerint amilyen ~ napja, olyan lesz az ősz is. Nyitraújlak népe körmenetben szokta fölkeresni a szőlőkben álló ~-szobrot. Ha az idő jó, akkor megkoszorúzzák, fölvirágozzák, ha nem, kövekkel is megdobálják. Nagykéren szintén körmenettel tisztelik meg a szőlőhegy tövében álló Urbánka szobrát. A kezében tartott edénybe frissen ért cseresznyét raknak. Visszaindulóban a szőlőcsőszök lövöldözni szoktak (gonoszűző célzattal). Mór ném. szőlősgazdái ~ szobrát borral szokták megöntözni, ha napján szép az idő. Ha azonban esik, akkor leköpködik. Tréfás helyi hagyomány szerint ~ szobrát a jászberényiek megpálcázták, botjukkal ütlegelték, amikor egyszer a nevenapjára fagyot hozott. Csátalja ném. népe még a 20. sz. elején is a dávodi út mentén álló ~-szobrot körmenetben, fúvószenekar kíséretében szokta fölkeresni. Ha Fagyosszentek táján nem érte fagy a szőlőket és ~ napján is kedvezett az idő, akkor zengett a muzsika, szólt a nóta, a szobrot pedig a magukkal hozott színborral bőségesen megöntözték. Ha hűvös volt v. a szőlő már elfagyott, akkor drink Urban, drink Urban kiáltozással a feneküket verték a szobor felé. Ha ~ napján esett az eső, a régi csongrádiak borosüvegeiket ezzel az esővízzel töltötték meg, hogy szüretkor is megteljenek. - ~ napja Zalatárnok ősi fogadalmi ünnepe. A „föltette az ~ süvegét”, vagyis „felöntött a garatra” szólás a süveges szt napján ivott áldomással függ össze. - Csíkszentimrén „elkésett fagyosszentnek” mondják. A csíkszentimrei „időjósok” szerint az ~-napi fagy hat hétig is eltarthat. Csíkmenaságon ~-nap előtt a juhokat nem nyírják meg, mert „~ megrázza a szakállát és még hideg lesz!” A csíkszentmártoniak arra figyelmeztetnek, hogy „~ érje a veteményt a földben!” Ajnádon azt tartják, hogy ha a lenmagot ~ napján vetik el, nagyobbra nő. Kászonfeltízen ~-nap előtt a veteményeket letakarják az éjjeli fagy ellen. -

Patrocíniumok: esztergomi főegyhm.: Búrszentgyörgy, Egeg, Esztergom, Garamszőllős, Ipolydamásd, Modor, Nagycétény, Nemespann, Sempte, Stomfa, Szakolca, Szécsény, Udvard, Ürmény, Verebély; nyitrai egyhm.: Mocsonok, Nyitra (Csermánhegy), Zobor; egri egyhm.: Gyöngyös (kk.); kassai egyhm.: Tapolybeszterce (1717); győri egyhm.: Rödöny (1697); veszprémi egyhm.: Marcali; pécsi egyhm.: Bátaszék (1754 e., egyúttal pestisemlék is); székesfehérvári egyhm.: Adony, Mór, Pomáz; váci egyhm.: Szandaszöllős; kalocsai főegyhm.: Bácsszöllős; csanádi egyhm.: Versec (1826); szatmári egyhm.: Krasznabéltek. Szentorbánhegy helynév Csáktornya és Alsódabas közelében található. Aligha kétséges, hogy a budai Orbánhegy is hajdani szőlőkultúra emlékezetét őrzi. - Ü: máj. 25. - Utóda 230. VII. 21: Szt Pontianus. T.J.-**

MN IV:277.- LThK X:541. - BS XII:837. - Mondin 2001:25. - MN 1990. VII:175, 415. - Székely 1995:181.