Magyar Katolikus Lexikon > O > Opus Mystici Corporis Kiadó


Opus Mystici Corporis Kiadó, OMC, Bécs, 1957. jan.-1989.: magyar katolikus könyvkiadó. - →Török Jenő Piar alapította magánvállalkozásként. Később mint az Osztrák Püspöki Kar Lelkipásztori Int-ének m. osztálya (Pastorale Ungarnhilfe) működött. Szándékait és tevékenységét segítette →László István kismartoni pp. (1960-95), az osztrák ppi kar, valamint m., osztr. és ném. egyh. támogatók. Török Jenő halála (1983. III.) után →Liptay György az ~ ig-ja. 1984-88: →Kozma György SJ ügyvez-ként dolg. Kiadványai mellett hangszalagokat és kazettákat is forgalmazott a lelkipásztori munka segítésére. Termékei a Ny-i m. szórványokon kívül Mo-ra is eljutottak. - Kiadványai 1957: Auffray-Trugly: Bennem él Krisztus. - Büchel, Wolfgang: Akarat, csoda, teremtés. - Endrefalvy Ottó: Krisztusi erkölcstan nők részére. - Radó Polikárp OSB: Van másvilág! Világ Világossága. - Üő: Útravaló. -: Van Lélek! -: Van másvilág. -: Van Isten. - Sík Sándor: Tizenkét csillagú korona. - Schnattner Szigfrid: Krisztus, egyház, papság. - XI. Pius p.: Ez a házasság. - 1958: Flagel, Odilo OSB: Lourdes. - Loidl, Alois: Végső kérdések. - Schütz Antal: Kath. hittan. - Tower Vilmos: Van Krisztusunk. - Pfliegler, Michael: Kat. erkölcstan. - Schermann Rudolf: A párttitkárok által holtnak hazudott Istenről. - 1959: Van der Meersch: Emberhalászok. - XI. Pius p.: Quadragesimo Anno. - VI. Pál p.: Populorum progressio. - 1960: XXIII. János p.: Ad Petri Cathedram. - Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek. - Lakos Endre: Az ember és az Isten. - 1962: Courtois, Gaston: A legszebb történet. - Névtelen: Magyar papi egység. - Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő. - 1963: Anne-Marie: Őszinte beszéd lányokkal. - Lepold Antal: Csernoch János. - Pereira, C.: Őszinte beszéd fiúkkal. - 1964: Häring, Bernhard: Házasság, vallás, gyermekáldás. - Lelkipásztor írja: Így is vizsgáld meg a lelkiismeretedet (Névtelen). - Névtelen: Első misekönyvem. - Souvenance, C.: Légy boldog feleség. - 1965: Chardin, Teilhard de: Benne élünk. - Halász Piusz OCist: Maradjatok szeretetemben. - Kiss Imre: Gyermek katekézisek. - Szabó Ferenc SJ: Teilhard de Chardin. - 1966: Kiss Imre: Jézus barátai. - Quoist, Michel: Így élni jó. - Lakos Endre: Útkeresés. - 1967: Kiss Imre: Liturgiát magyarázok. - Lelotte, F.: Beszélgetés a Mesterrel. - 1968: Zsinat után. Szerk Pásztor János. - König, Franz: A zsinat mérlege. - Laible, Hilda: Első évek. - 1969: Courtois-Varillon: Ketten a Mesterrel. - Michonneau, G.-Varillon, F.: A nagy lehetőség. - Voillaume, R.: Emberek között. - 1970: Filthaut, Th.: Igehirdetés zsinat után. - Jungmann, J. A.: A megújhodott szentmise. - Liégé, A.: Tanúim lesztek. - Müller Alajos: Kereszténység, Egyház új szemmel. - Quoist, Michel: Itt vagyok, Uram. - Wagner, Karl: Az eisenbergi titokzatos kereszt. - 1971: Bovet, Th.: Felette nagy titok. - Bibliával vasárnapról vasárnapra. Ford. Ikvay László. - Névtelen: Kis könyvem Jézusról. - 1972: Barreau, Jean-Claude: Az Örömhír. - 1973: Liégé, Pierre-André: Krisztusi élet. - Slack-Moulton-Avery-Thomson: Kiskommentár az ÚSz-hez. Ford. Kardos Klára. - Esküvőnk. Szerk. Török Jenő. - Életre szólóan szeretni. Szerk. Török Jenő. - 1974: Papi szolgálat. (Gyűjt.) Ford. Kardos Klára. - Kremer, Jakob: Hogyan olvassuk a Szentírást? - Petrik É.: Gyermekeimmel. - Életfordulón. Szerk. Török Jenő. - Vries, Anne de: Fiatalok Bibliája. - Petőcz Gábor: Gondolatok egyházunkról. - A papi szolgálat. Szerk. Török Jenő. - 1975: Böckle, Franz: A morálteol. alapfogalmai. - Szentévi útravaló. (Gyűjt.) - Loew, Jacques: Beszélgetések. -: Elmélkedések Jézus Krisztusról. Ford. Kardos Klára. - Solt Jenő: Így értsd az ÓSz-et. - Petényi Károly: Új igehirdetés. - 1976: Bühler, Klara: Reggel és este Istennel. - Kasper többekkel: Régi kérdések, új válaszok; új kérdések régi válaszok? - Makláry L.: Daloljunk az Úrnak. - Ratzinger, Joseph: A keresztény hit. - Solt Jenő: Így értsd az ÚSz-et. - Tomka Ferenc: A keresztény hit legfőbb kérdései. - 1977: Congar, Yves, többekkel: Hűség és haladás. - Egger, W.: Közösen olvassuk a Bibliát. - Zsinati megújhodás. - Gross E.: Misekönyvem. - Quoist, Michel: Krisztus él. - Török Jenő: Kis Zsolozsma. -: Kis közös zsolozsma. - Puskely Mária: Avilai Teréz. - 1978: Abiven, Maurice, többekkel: Élet kettesben. - Nemetschek, Monika: Isten a gyermek életében. - Maertens, Thierry: Bepillantás a bibliába. - Monfort, Francois: A szeretet hite. - Roth, P.: Istennel mindig beszélhetünk. - 1979: Egger, W.: Jézus programja (Lukács). - Találkozások Jézus Krisztussal a szentségben. - Gründel, J.: Az önvizsgálat útján. - Louf, André: Bennünk a Lélek imádkozik. - 1980: Egger, Wilhelm: Egy a ti tanítótok. (Munkafüzet a Máté-evangéliumhoz) - Nagy a hitünk misztériuma. - Jézus. - Schulz, M.: Mit csinál a Jóisten egész nap. - Trobisch, W.: Kettesben. - 1981: Auer-Teichtweier-Strätling: A testben való ember. - Carretto, Carlo: Városban pusztai magányod. - Egger, Wilhelm: Bevezetés az ÚSz-be. -: Krisztus követése hitben. (Munkafüzet a Márk-evangéliumhoz) - Eukarisztia. - Geiger, G.: Az egyh. kezdetei. - Wojtyla, Karol: Jel, melynek ellentmondanak. - 1982: A ker-ek Istene. - Ma közösen hinni. Szerk. Margarete Schmid. - Tüskés Gábor-Knapp Éva: Eljövök hozzátok. - 1983: Bovet, Theodor: Felette nagy titok. (bőv. kiad.) - Ecker, J.: Gyermekek Bibliája. - Geiger, Georg: Az egyh. kezdetei. - Uő: Vándorúton járó egyh. - Iragui, M.: A mi örömhírünk. - Kremer, Jakob-Kasper, W.: Alkotó, Életadó, Megszentelő. - Krieger, Walter: Savio Domokos. - Meves, Christa: Élni akarok! - Lindner, Edilbert OFMCap: Assziszi Szt Ferenc kapuc. rendjének szentjei. - 1984: Greshake, Gisbert: Helytállás a pusztában. - Hajnal Róbert-Hajnal György: Engedjétek hozzám jönni. - Illies, J.: Úton. - Fr. Roger: Források. - 1985: Békési I. többekkel: Lelkigyakorlatos segédkv. - A Linzi Püspökség: Várva várunk. - Bovet, Theodor: Így tudtad te is? - Carretto, Carlo: Atyám, reád bízom magam. - Hamburger, Gerd: Ember, akinek múltja van. - Imberdis, Pierre-Perrin, Xavier: Vallomások - Vélemények - Válaszok. - Liptay György-Kozma György: Jöjj, kövess engem! - Papp É.: Szülőknek, hitoktatóknak. - Puskely M.: Árpádházi Szt Erzsébet. - Vos, Gabriele de: Az imaélet kis katekizmusa. - Laun, Helmut: Ahogy rátaláltam. - 1986: Babos István SJ: A keresztség - újjászületésünk szentsége. - Vanier, Jean: A közösség, a kiengesztelődés és ünneplés helye. - Lainer, Michael SJ: Igen vagy nem, de hogyan? - Puskely Mária: Nyisd fel szemedet és láss! - Fr. Roger-Teréz anya: Keresztút. - Scanlan, Michael: Megnyílt a szemük. - Schmid, M.-Kirschläger, W.: Visszatérőben. - Nigg, Walter: Az erős asszony (Ward Mária élete 1585-1645). - 1987: Ezt tudniillik tudni illik! - Gallagher, Chuck: Beszéljük meg! - Hume, Basil OSB: A vándor útja. - Krumbacher, Joseph: Lélektől lélekig. - Rahner, Karl-Modehn-Göpfert: Népi vallásosság. - Nögre, Mireille: Neked táncolok, Uram. - Rossé, Gérard: A szt plnos. - Solt Jenő: Így értsd az ÓSz-et! - 1988: Imádkozzunk együtt. Taizéi imák és énekek. - Carretto, Carlo: Az eljövendő Isten. - Erkel Eszter: A muzsikáló ige. - Lelotte, Fernand: Beszélgetés a Mesterrel. - Zarándokkönyv. Lelkiolvasmányok, imák, énekek. Szerk. Kozma György. - Roger testvér-Teréz anya: Mária, a kiengesztelődés anyja. - Zink, Heidi és Jörg: És lesz a kutyáknak szárnyuk a mennyországban? - 1989: Morel Gyula: Szociológia. - É.n.: Templomi fölolvasók katekizmusa. - Wagner Károly: Beszámoló P. Pióról. - Katolikus hittan - dogmatikai kézikv. Bo.Gy.

Szépfalusi 1980:277.