🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oltványi
következő 🡲

Oltványi Gáspár (Szeged, Csongrád vm., 1844. jan. 5.-Bp., 1904. jún. 25.): lelkipásztor. - O. Pál prép. öccse. 1866. VII. 20: szent. pappá, Bogároson, Csákován, Eleméren, Hidegkúton, Dettán, Nagyszentmiklóson kp., 1871: Földeákon adm. 1882: Kubinban, Glogon és Oppován kp., 1891: Apácán lelkész. 1897: betegsége miatt nyugdíjazták, Bp-re költözött. - M: Óda don Pedro Calderon de la Barca tiszteletére. Bécs, 1881. (a lissaboni akad. által hirdetett nemzetk. pályázaton nagy arany érmet nyert) - A nagy lutri, v. az igérvényjáték. Bp., 1889. (Népiratkák 19.) (2. kiad. is) - Az árvák atyja. Uo., 1889. (Uaz 23.) (2. kiad. Uo., 1893) - A pórul járt irigy. Uo., 1889. (Uaz 24.) (2. kiad. is) - Álneve: Alizarin. 88

Szinnyei IX:1293. - Egyh. Közl. 1904:29. sz. - Gulyás/Viczián XIX:767.

Oltványi Pál (Szeged, Csongrád vm., 1823. aug. 1.-Szeged, 1909. jan. 16.): plébános, író. - O. Gáspár bátyja. A gimn-ot Temesvárt és Szegeden, a teol-t csanádi egyhm-s kispapként a Pázmáneum növ-eként végezte. 1845. VIII. 1: hazatért, kápt. jegyző. 1846. IV. 11: pappá szent. 1846: 3 hónapig Újbesenyőn kp., 1846. IX. 1: ppi levtáros, titkár, később irodaig. A Bach-korszakban védelmezte az egyh. jogait. 1854. XII: Földeák plnosa, 1857: tp-ot, 1861: isk-t építtetett. 1863: az aszály idején a pléb-n népkonyhát nyitott. 1860-70: bejárta Ny-Eu-t, mindenütt a népisk-kat és az apácák nevelőint-eit tanulmányozta. 1873. X. 25: nagybátyja alapítványából Szegeden leányisk-t és nevelőint-et nyitott. Később Földeákon és Oravicán is alapított leányisk-t. 1873-1900: a szegedi apácaisk-k ig-ja. 1891: ideigl. nyugdíjban. - 1862: p. kamarás, 1880: prép. - Fm: Erläuterungen über das erste Programm des Lyceal-Gymnasiums zu Temesvár. Temesvár, 1851. - Vegyesházasságok és az új polg. törv-kv. Uo., 1854. - Mennyország kirnéja. Salve Regina. Népszerűleg magyarázva. Pest, 1857. - A csanádi ppi megye birtokviszonyainak tört. Szeged, 1867. - Tanügyi értes. a szegedi apáczatanintézetről. 1-20. füz. Uo., 1878-1900. - A jeruzsálemi Szt Sír és lovagrendjének rövid tört. Uo., 1882. - A népoktatási ügy Mo-ban. Uo., 1884. - Salve Regina, a mennyország kirnéjának tiszt-ére elmélkedések május hó minden napjára. Uo., 1893. 88

M. Sion 1889:701. - Szinnyei IX:1294. - Schem. Csan. 1902:240. - ~ prép-nak a szeged-alsóvárosi tanyai isk-k javára tett jubiláris alapítványa. S.a.r. Oltványi Ottó. Szeged, 1907. - Egyh. Közl. 1909:49. - Révai XIV:730. - Gulyás/Viczián XIX:769.