Magyar Katolikus Lexikon > O > Oltalmad alá futunk


Oltalmad alá futunk (lat. Sub tuum praesidium): a legrégibb (3-4. sz.) ismert Mária-ének és -imádság, a Decius (ur. 249-52) vagy a Valerianus (ur. 253-260) féle →keresztényüldözés idején keletkezett, vsz. Egyiptomban. - A hagyományosan és ált. ismert ~ imádságról a 20. sz: derült ki ősisége. Egyiptomban találtak egy papirusztöredéket (18x9,4 cm), amit a manchesteri Rylands Kvtár 1917: vásárolt meg. 1938: C. H. Roberts adta ki a kiegészített gör. szöveget, ami az ~-imádságnak bizonyult. A töredéket Roberts mariológiai alapon a 4. sz-ra, munkatársa, E. Lobel írástört. érvek alapján a 3. sz. végére keltezi. Kopt, bizánci, róm. és milánói (ambrozián) változatokban is imádkozták. Az ~ hátterében a Szentírás →oltalom fogalma van (Iz 49,2; 51,16; Zsolt 16,8), megszólításaiban a →mariológia nagy tételeinek csírái rejlenek (→Mária istenanyasága). - M. szövege: Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. - Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen. -

Az Oltalmad alá futunk latin változatai

kopt

római

ambrozián

Sub praesidium

Sub tuum

Sub tuam

misericordiarum tuarum

praesidium

misericordiarum

confugimus, O

confugimus,

confugimus,

Dei Genitrix! Nostras

sancta

depraecationes ne des-

Dei Genitrix; nostras

Dei Genitrix; nostram

picias in necessitatibus

depraecationes ne des-

depraecationem ne in

sed a perditione

picias in necessitatibus

ducas in tentationem

salva nos,

sed a periculis cunctis

sed de periculum

O tu quae sola es

libera nos semper,

libera nos

benedicta.

Virgo gloriosa

sola casta

et benedicta.

et benedicta.

A lit-ban a kat. →koptok a vesperásban imádkozzák. A bizánci szert-ban a hétköznapi vesperás Üdvözlégy utáni →tropárionja. A lat. szert-ban a →gallikán liturgiában a 9-10. sz: evang. előtti antifóna Mária mennybevétele ünnepén. Ált. a Bold. Szűz Mária Kis Zsolozsmájában, a kompletóriumban a →Nunc dimittis antifonája. A domonkosok Mária-ünnepeken a kompletórium után, a szaléziek a Segítő Szűz Mária tiszt-ére, a jezsuiták közös napi imájukban éneklik. - Az orosz ort. egyh. X. 1: üli Prokov Bogomateri, 'az Istenanya köpenye' ünnepét egy András nevű szerzetes látomása (936) alapján. E látomás alapján építették Vlagyimir-Szuzdalban a régi Oroszo. legszebb Mária-tp-át. →Mária Oltalma - Mo-on zsolozsmában, ájtatosságokban (főként a →lorettói litánia végén), szentmise végén, a Mária-oltár előtt tiszteletadásként, esti ima után énekeljük. - Képszerű ábrázolása a →Köpenyes Madonna. **

EC XI:1468.