Magyar Katolikus Lexikon > O > Oktató népkönyvtár


Oktató népkönyvtár, Pozsony, 1889-1898; Bp., 1900-1907: a Wigand majd a Stephaneum nyomda vallásos füzetsorozata évenkénti sorozat- és sorszámmal. - I. 1-9. Stolz, Alban: Mi Atyánk. Ford. Németh Gellért. 1889. - 10. Uő: Nyolc boldogság. Ford. uő. 1890. - II. 1. Uő: Paulai Szt Vince. Ford. uő. 1890. - 2-3. Uő: Egy darab kenyér. Ford. uő. 1890. - 4-5. Uő: A keresztre feszített irgalmasság vagyis Mo-i Szt Erzsébet. Ford. uő. 1890. - 8-9. Uő: Szegénység és gazdagság. Ford. uő. 1891. - 10. (?) - 11-12. Uő: Hét hátbavágás meg egy jókívánat. Ford. uő. 1891. - III. 1-2. Uő: Az Isten nem siet, de nem is felejt. Ford. uő. 1891. - 3-4. Uő. Derű és ború. Ford. uő. 1892. - 5-12. Uő: Isten ujja. Ford. uő. 1892. - IV. 1-8. Uő: A jó Isten képeskv-e. (Képek nélkül.) Ford. Pelikán Krizsó. 1895. - 9-12. Uő: Isten ujja. 2. r. Ford. és kiad. uő. 1895. - V. (1-4?) - 5-7. Uő: ABC felnőtt emberek számára. Naptár a jelen időre és az örökkévalóságra. Ford. Kolmár József. 1896. - 8-12. Uő: Az ember, v. hogy neveljük magunkat és másokat. Ford. Kazacsay Árpád. Uo., 1896. - VI. 1-5. Uő: A halál patikája v. ne félj a haláltól. Ford. Zalavári. Uo., 1896. - (6-11?) - 12. Varga Mihály: Gátfalvi arisztokraták. Humoros korrajz a robotvilágról. 1897. - VII. 1-6. Stolz, Alban: A malterkanalas vitézek. Ford. Zalavári. Uo., 1897-98. - VIII. 1-12. Uő: Sp. út. Ford. uő. - IX. (1?) - 2. Wetzel Xaver Ferenc: Nagymondások a népnek és az ifjúságnak. Ford. Pelikán Krizsó. Bp., 1900. - 3-6. Népies egyh. történelem... Uo., 1900. - 3-6.(!) Wetzel Xaver Ferenc: Vezetőnk az élet útján. Átd. Kubinyi Viktor. Uo., 1900. - 7-8. Pelikán Krizsó: Szt Cecilia. 1900. - 9-11. Herchenbach Vilmos: Szt Cecilia... nyomán írta Pelikán Krizsó. 1900. - 12. Pelikán Krizsó: Népnaptár az üdvösség 1901. esztendejéről. Összeáll. 1901. - X. 1-2. Wetzel Xaver Ferenc: Az asszony. Ford. és átd. Domonkos István. 1900. - 2-4. Uő: A ffi. Ford. és átd. uő. 1901. - 4-7. Sziklay János: Apró történetek. 1901. - 9-10. Wetzel Xaver Ferenc: A miatyánk. Ford. Aczél Lajos. 1901. - 10-11. Uő: A hívek apostolkodása. Ford. és átd. Domonkos István. 1901. - 12. Pelikán Krizsó: Népnaptár az üdvösség 1902. esztendejéről. Összeáll. 1902. - XI. 1-2. Wetzel Xaver Ferenc: Okoskodások. Ford. és átd. Domonkos István. 1902. - 2-4. Az írországi kunyhó. Elb. Ford. ném-ből Sztroiny Antal. 1902. - 5-12. Stolz, Alban: Mo-i Szt Erzsébet élete. 1902. - XII. 1-2. Herchenbach Vilmos: A munka áldása. Ford. Pelikán Krizsó. 1903. - 3-4. Wetzel Xaver Ferenc: Cselekvő katholikus. Ford. uő. 1903. - 5-6. Herchenbach Vilmos: A szerecsen leány. Ford. uő. 1903. - 7-9. Domonkos István: Az élet hullámain. 1903. - 9-11. Wetzel Xaver Ferenc: Egyesületi élet. Ford. Pelikán Krizsó. 1903. - 12. Népnaptár az üdvösség 1904-ik esztendejéről. Összeáll. Pelikán Krizsó. 1903. - XIII. 1. Maistre, Xavier de: Praszkovia, egy szibériai leány tört. Ford. Pongrácz József. 1904. - 2-3. Wetzel Xaver Ferenc: Vezérlő csillagok az élet útján. Ford. Nagy Béla. 1904. - 4-11. Stolz, Alban: Miatyánk. Ford. Németh Gellért. 1-4. r. 1904. - XIV. 1. Wetzel Xaver Ferenc: Otthon. Ford. Andriszek János. 1905. - 2. Uő: A szesz méreg. Ford. uő. 1905. - 3-4. Uő: Hajótörés után. Ford. Nagy Ipoly. 1905. - 5. Uő: Ave Maria. Ford. Andriszek János. 1905. - 6-7. Uő: Jézus szíve. Ford. Medgyesi József. 1905. - 8-9. Nagy Balázs: Kalászos András. Tört. elb. a m. szabharcból. 1905. - 10-12. Wetzel Xaver Ferenc: Credo. Ford. Domonkos István. 1905. - XV. 1-2. Bougeaud, Emil-Wetzel Xaver Ferenc: A család - a házasság. Házasulandók számára megírt tanulságos dolgok. Ford. és összeáll. Pelikán Krizsó. 1-2. r. 1906. - 3-4. Wetzel Xaver Ferenc: Veni, Domine Jesu! Szülőknek és ezek által első áldozóknak. Ford. Kálik Géza. 1906. - 5. Uő: A szerencse útja ifjak számára. Ford. Andriszek János. 1906. - 6-7. Uő: A láthatatlan kéz. Ford. uő. 1906. - 8-10. Stolz, Alban: A 8 boldogság. Ford. Németh Gellért. 1906. - 11-12. Wetzel Xaver Ferenc: Aranykv. Ford. Pelikán Krizsó. 1906. - XVI. 1. Németh Gellért: Alakok a falunkból meg egy figura. 1907. - 2. Uő: A plnos úr. 1907. - 3. Wetzel Xaver Ferenc: Takarékoskodjunk. Ford. Pelikán Krizsó. 1907. 88