🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Okolicsányi
következő 🡲

Okolicsányi Elek, SJ (Okolicsnó?, Liptó vm., 1711. ápr. 16.-Liptószentmiklós, 1757.): tanár. - 1725: lépett a JT-ba. 1742: Kolozsvárott fil. tanár, hitszónok és a rház tört-írója. 1746: Kassán tanított, 1747: a liptószentmiklósi missz. főnöke. - Fm: Decreta et vitae regum Hungariae, qui Transylvaniam possiderunt. Kolozsvár, 1743. 88

Szinnyei IX:1247.

Okolicsányi Imre, okolicsányi (Szepes vm., 1733 k.-Bécs, 1795. júl. 14.): választott püspök. - A nagyszombati Szt István Papnevelő Int-ben tanult, 1753: a bölcs. baccalaureusa, 1754: mestere, 1758: a teol. baccalaureusa, 1759: pappá szent. - IV. 1: Lévárdon kp., 1760: csorbai plnos, 1768: szepesi, 1773. V. 25: esztergomi knk., 1775: lendeki apát, 1777. III. 21: ansariai vál. pp. és kir. tan., 1779. IX. 7: szentistváni prép. 1782: Batthyány prím. oldalknk-ja, 1783: a m. udvari kancellária tanácsosa. - Utóda az ansariai c-en 1795. VIII. 10: Rosos Pál. T.E.

LBE:9. - Nagy VIII:207. - Némethy 1894:827. - Kollányi 1900:385. - Schem. Scep. 1906:XIX.

Okolicsányi János, okolicsnai (Okolicsnó?, Liptó vm., 1676. febr.-Püspöki, Bihar vm., 1736. nov. 20.): megyéspüspök. - 1697: a Pázmáneum, 1698-1700: a CGH növ-e. Fölsztelése után 1701: Felsőszeliben, 1703: Szereden plnos, 1709. III. 20: esztergomi knk., 1710. VII. 24: gömöri főesp., a Szt István Papnevelő Int. rektora s a kir. tábla tagja. 1719. II. 6: olvasóknk., 1723: a hétszemélyes tábla ülnöke és novi cpp. 1727. VI. 6: lemondott az olvasóknkságról s elnyerte a szentistváni prépságot és a lekéri apátságot. Széplakon a kápt. javak pref-a, 1734. X. 13: váradi mpp. - Lekéren pléb-, Nagyszombatban a Szentháromság tiszt-ére trinitárius tp-ot építtetett. Tervbe vette az új szegyh., ppség és szem. építését, de hamarosan megbetegedett és meghalt. A minoriták nagyváradi tp-ában temették el. - Utóda a novi c-en 1735. III. 22: és a váradi széken 1737. III. 7: Csáky Miklós gr. 88

LBE:409. (1713: novi cpp.) - Mendlik 1864:82. (1734-36: váradi mpp.) - Gams 1873:385. (1734. X. 13-†1736. XI. 4: váradi pp.) - Schem. Mv. 1896:95. (1723: novi cpp.) - Kollányi 1900:328. (*nov. 21!; 1723: novi cpp.) - Bunyitay-Málnási IV:234. (*1674.) - Veress II:99.

új

Okolicsányi László, okolicsnai (Zavar, Pozsony vm., 1865. ápr. 29.-Bp., 1946. jan. 24.): ügyvéd, országgyűlési képviselő. - A gimn-ot Nagyszombatban és Pozsonyban, a jogot 1883: Lipcsében, 1884: Berlinben, 1885-87: Bpen végezte. 1887: az ipolysági törv-széknél 10 hónapig joggyakornok, 1891: ügyvédi képesítést szerzett és Bpen nyitott irodát. A Heves vm. kápolnai ker-ben 1892: a Függetlenségi és 48-as Párt, 1896: és 1902: az Ugron-párt, 1905: és 1906: a jákóhalmai ker-ben a Függetlenségi és 48-as Párt, 1910-18: a Kossuth-párt programjával ogy. képviselő, 1905: az ogy. jegyzője. 1933-34: a Mária Kongr. prefektusa. - M: ~ nyílt levele a jákóhalmi választóker. választópolgáraihoz. Bp., 1911. - A m. belpol. jövője. (Fölolv.) Uo., 1920. - Bpen 1933-34: a Vita Academica Mária Kongr. rovat vez-je. 88

Ogy. alm. 1892:280; 1896:313; 1901:332; 1905:354; 1906:188; 1910:370. - Révai XIV:608. - Szluha 2000:446. - Gulyás XIX:711.