🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Okányik
következő 🡲

Okányik Lajos (Szakolca, Nyitra vm., 1869. aug. 15.-Pozsony, 1944. márc. 21.): plébános. - A gimn. 1-4. o-át Szakolcán, az 5-8. o-t az esztergomi főgimn-ban és az érs. líceumban, a teol-t Esztergomban és a bpi tudegy-en végezte, ahol 1895: egyhjogi dr. 1890-92: és 1895-96: az esztergomi kir. érseki tanítóképző int. ném. nyelvtanára, 1891. XII. 20: pappá szent. Esztergomban a főszegyh. karkp-ja, a →Jézus Szent Gyermekségének Műve alig-ja. 1899. VI. 20: Szakolca plnosa. - M: Az esztergomi tanítóképző-int. tört-e. Esztergom, é.n. - Jézus szt gyermeksége művének évkönyvei. Mo-i kiadás. Szerk. VII-X. évf. Bp., 1886-89; XI-XXI. évf. Esztergom, 1890-1900. - A székeskáptalanok ellenőrzési tiszte. Egyhjogi tanulm. Uo., 1896. (Klny. M. Sion) - Az első vizit. Monolog. Uo., 1896. - A művész fájdalma. Monolog. Uo., 1896.- A párizsi éjszaka, vagy: szökik a polgármester. Vj. 3 fv. Uo., 1897. (Az esztergomi kath. legényegylet mulattató kvtára 3-5) - Lepjük meg őket. Bohózat 1. fv. Uo. 1898. - 1848 vagy az úr és jobbágy. Eredeti szomorújáték. Uo., 1899. (A szabharc 50 é. évford-ja alk. az esztergom-szentgyörgymezei polg. olvasókör műkedvelői adták elő) - Narodenie Pána. (Karácsonyi szj.) Szakolca, 1900. - Vitezstvo Meskiasa. (Uaz) Uo., 1901. - Prihod spasitela. (Uaz) Uo., 1902. - 1898. I. 16-1899. VII. 8: az Esztergom c. hetilap szerk-je. 88

Kováts Kálmán: Az esztergomi kir. érseki tanítóképző-int. múltja és jelen állapotja 1842-1896. Esztergom, 1896:112. - Szinnyei IX:1246. - Gulyás XIX:708.