🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > óvodáztatási támogatás
következő 🡲

óvodáztatási támogatás: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása gyermekük óvodába menetelekor. – A jegyző annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, állapítja meg a támogatást, aki a) a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába; b) gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról; c) akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. – A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az ~t ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. V.G.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény. 1997.