🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > ónodi országgyűlés
következő 🡲

ónodi országgyűlés, 1707. máj. 24.-jún. 22.: trónfosztó országgyűlés. - Az áradás miatt az Ónodhoz (Borsod vm.) közeli körömi fennsík (Zemplén vm.) sátraiban tartották, ahol kb. 10 ezres had is táborozott. VI. 1: az 1706. VII. 22: kudarccal zárult nagyszombati békealku beszámolója után Széchenyi Pál kalocsai érs. (1696-1710) és Szirmay v. császári biztos javainak elkobzásáról döntöttek, mivel azok nem Mo. érdekeit képviselték a békealkuban. - VI. 4: az ogy. megszavazta a kért 2 millió Ft adót. Az értékét vesztő, 15 millióra növelt rézpénz mennyiségének 2 millióra való korlátozását és Berkes Endre váci prép. javaslatát, hogy az adósságot és a zálogot rézpénzben ne lehessen törleszteni, a szegényebb nemesek leszavazták. - VI. 6: a nemesi sérelmekről kirobbant vitában Rakovszky Menyhért turóci alispánt fölkoncolták, Okolicsányi Kristóf túróci főurat megsebesítették, mivel 1707. I. 1-i körlevelükben Rákóczi Ferenc fejed. (ur. 1705-11) nemesi szabadságot sértő rendeletei miatt a szomszédos vm-ket is a cs-nak való meghódolásra biztatták. - VI. 7: a rézpénz forgalmát 2,2 millióra korlátozták úgy, hogy a 10 polturások értékét 4, a 20 polturásokét 8 polturára szállították le, az 1 poltura értékét megtartotta. A forgalomban maradt pénzt megbélyegezték, azzal kiválthatták a zálogot s az adósságot, akik e pénzt nem fogadták el, megbüntették. - VI. 14: ismertették XIV. (Bourbon) Lajos fr. kir. (ur. 1643-1715) üzenetét: Mo. idegen hatalom alattvalóival szöv-et nem köthet. Mivel a nagyszombati békealku kudarca bebizonyította, a Habsburgoktól nem várható Mo. jogainak helyreállítása, ill. megtartása, de fr. szövetségessel a békében az ország jogai biztosíthatók, a Habsburgok trónfosztását Bercsényi Miklós (1665-1725) ajánlotta: „eb ura fakó!” Az ogy. ismételte e mondását, s azt kiáltotta: „mától fogva József nem királyunk”. Ezzel a rendek az 1526 óta tartó viszonyt a Habsburg uralkodócsaláddal megszakították, kimondták, hogy azok, akik 2 hónap alatt a határozathoz nem csatlakoznak, vagyonukat és állásukat elvesztik. - Rákóczi a trónfosztást VI. 16: kiáltványban tudatta Eu. uralkodóival, a m. trónt üresnek nyilvánította. Az új kir. választását a legközelebbi ogy-re halasztották, addig Rákóczira bízták a fejed. hatalom gyakorlását. VI. 18: erdélyi távolléte idejére helyettesévé Bercsényit tették. - VI. 18: Rákóczi megerősítette a törv-eket: 1. Turóc vm-nek mint a szöv. megsértőjének zászlaját eltépette, pecsétjét a vm. elleni vizsgálat végéig bevonta; 2. a Habsburg-házat megfosztotta a m. tróntól; 3. megerősítette az erdélyi fejed-mel és a fejedség rendjeivel való szöv-et; 4. Mo. igazgatását a fejed-re és a Szenátusra bízta; 5. a királyválasztást elhalasztotta; 6. kétmillió Ft adót vetett ki, amelyből a nemesség is részt vállalt; 7. a rézpénz értékét 60 %-kal leszállította; 8-9. rézpénzzel lehetett adósságot fizetni és zálogot kiváltani; 10. törvényerőre emelte a hadi törvénykv-et; 11. a hadban megrokkantakat v. az elesettek családjait az elkobzott birtokokból támogatják; 12-19. az interregnum idejére a Hétszemélyes és a Kir. Tábla helyébe „törvénytévő táblát” szerveznek; 20. a hadi törvénykezés a fejed. és a Szenátus joga; 21. a harmincadvám lefizetése mellett bárki kereskedhet; 24: becikkelyezte Gönc mezőváros hajdúkiváltságát. - Rákóczi az ~en eleget tett XIV. Lajos kívánságának, de a kilátásba helyezett szöv. a fr. érdekek megváltozása miatt nem jött létre. 88

Horváth M. VI:474.