🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > ókatolikusok
következő 🡲

ókatolikusok: az I. Vatikáni Zsinat (1869-70) után az Egyháztól elszakadt közösség. - A →tévedhetetlenség tanának definiálása után →Döllinger, Friedrich, Reinkens, Schulte, Langen és Rausch heves agitációt indított elfogadása ellen. A mozg., mely nevét az „új” dogmával való szembenállásról kapta, 1871: müncheni, 1872: kölni és 1873: konstanzi kongresszusán döntötte el, hogy Döllinger intése ellenére elszakad Rómától. No-ban az 1873: pp-ké választott Joseph Hubert Reinkens (1821-96) boroszlói egy. tanárt Utrecht pp-e szent. föl, és elfogadták Schulte prot. szellemű egyházszervezetét, melyhez 1920: az →utrechti egyházszakadás egyháza is csatlakozott. Svájcban a Rómától elszakadt egyhközs-ek 1875: egyesültek ókat. egyh-zá, pp-ké választották E. Herzogot, akit Reinkens szent. pp-ké. Au-ban az áll. ellenállás miatt csak 1925: tudtak pp-öt állítani. Az USA-ban 1887: bevándorló lengy-ek alakították meg az ~ egyházát, mely Lengyo-ban, Cseho-ban és Horváto-ban a 20. sz. elején jött létre. 1889: Holl., No. és Svájc pp-ei az utrechti unióban egyesültek, s megalapították a „Nemzetk. Ókatolikus Ppi Konferenciát”, melynek elnöke az utrechti érs., de az uniónak nincs teljes joghatósága a tagegyházak fölött. Az egyh-ellenes kormányok kat. tp-okat és egyh. javakat adtak át az ~nak, akiknek a zsinatai egyre radikálisabbá váltak. Csakhamar elvetették a hagyományt mint önálló hitforrást, a pápa primátusát, az átlényegülés és a szeplőtelen fogantatás tanát, a gyónás és a böjt kötelező voltát és a cölibátust. 1931: „teljes egyházi közösségre” léptek az anglikánokkal, 1974 óta hiv. tárgyalásokat folytatnak az ort. egyházakkal. 1994: a no-i ~ engedélyezték nők pappá szentelését. - Létszámuk 1930 k. No. kb. 20 ezer, Svájc 30.500, Au. 31 ezer, Cseho. 20 ezer, Holl. 12 ezer, Lengyo. 100 ezer, Jug. 41.460, É-Amerika 150 ezer; 1990 k. No. kb. 25 ezer, Svájc 16 ezer, Au. 18.500, Cseho. kb. ezer, Holl. 7700, Lengyo. kb. 100 ezer (a hiv. adat szerint 300 ezer[?]), Horváto. és Bosznia kb. 1500, É-Amerika 30 ezer. 2000: az utrechti unió joghatósága alá tartozik még néhány kisebb csoport Fro-ban, Olaszo-ban és Skandináviában. **

KL III:428. - LThK 1993. I:468. - M. Kurír 1994. V. 17.