Magyar Katolikus Lexikon > O > óbudai zsinat


óbudai zsinat, 1309: legfontosabb rendelkezéseivel a hazai oktatást szabályozó zsinat. - A IV. →lateráni zsinat 1215: elrendelte, hogy minden érs. székhelyen legyen egy teol., aki a Szentírást és a lelkipásztorkodás tud-át adja elő; az ~ már megkövetelte, hogy egy-egy jogtudós az egyhjogot tanítsa; ppi székhelyekre csak latin nyelvtanítót (grammatikust) rendelt. Ha ezeket a rendelkezéseket végrehajtották, akkor az oktatott tárgyait tekintve az esztergomi és a kalocsai kápt. isk. valamiféle főisk. lehetett; rajtuk kívül jogot a 14. sz: csak Egerben taníthattak. A szabad művészetek tanítását a humanizmus idején Pécsett és Váradon magas fokra fejleszthették. Az ~ elrendelte, hogy a tanító - ekkor már nem az olvasó- és éneklőknk., hanem a helyettese (sublector ill. succentor) - a klerikusokat és szegény tanulókat ingyen tanítsa, a tehetősebbektől mérsékelt díjat szedjen. 88

Hermann 1973:152.