🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ózd
következő 🡲

Ózd, B-A-Z m., az 1940: hozácsatolt Bolyok és Sajóvárkony közs-ekkel 1949: város; 1978: hozzácsatolták Center, Hódoscsépány, Susa, Szentsimon és Uraj közs-eket: 1. esperesség az egri főegyhm-ben. Plébániái: Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Csokvaomány, Domaháza, Hódoscsépány, Sajónémeti, Sáta. - 2. plébániái. a) ~-I. 1272: Ovzd. Sajóvárkony filiájából 1919: alapították. Mai Szt Kereszt felmagasztalása-tp-át 1893: építették. Org-ját (2/14 m/r, op. 1060.) 1929: az →Angster gyár építette. Harangjait 1922: 109 cm átm., 1925: 90 cm átm. Walser Ferenc, 1948: 76 cm átm. Szlezák László öntötte. - Filiája 2000: Farkaslyuk (1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 27 ffit, 6 nőt). - Plébánosai: Ladányi Pál, 1927: Mikes Lajos, 1938: Rubovszki Ferenc, 1960: Boldizsár József, 1992: Balog Gyula, 2000 e. Székely Dénes. - 2000. XI: hozzá tartozik az 1230. sz. Szt Ágnes cserkészcsapat. - b) ~-II. (Bolyok). 1320: Bolk. 1556: a tör-ök elpusztították, tp-át fölgyújtották. Sajóvárkony filiájából 1930: lelkészség, 1944: pléb. A kk. tp. maradványait 1768-71: bőv., 1994-97: kétszeresre bőv., Rózsafüzér Kirnője tit-ra szent. Főoltárképét vsz. 1946: Molnár C. Pál, a freskókat 1977: Takács István festette. Anyakönyvei 1930-tól. - Plébánosai: Taraba Gyula, 1944: Gyuriss Dénes, 1974: Gál József. - Oldallagosan ellátja Szentsimon pléb-t. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 202 tanuló. - c) ~-III. (Sajóvárkony). 1263: Warkun. 1592: már létezett. Tp-át Szt Miklós tiszt-ére szent., a mait 1791: építették. Org-ját (2/11 m/r) 1860 k. Mooser Lajos építette, 1971: Váradi Ottó átépítette. Harangjait 1904: 75 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai, 1947: 92 cm átm. Szlezák Ráfáel, 1975: 62 cm átm. Juhász Lajos öntötte. Anyakönyvei 1695-től. Kegyura 1880: az egri kápt. Anyanyelve 1880: m. ném. - Filiája 2000: Bánszállás. - Plébánosai: 1663: Felkóczi János, 1669: Jászberényi Márton, 1695: Party István, 1706: Szentmiklósi Gábor, 1714: Petraskó József, 1731-46: Bolyki Ignác, 1759: Szavas Sándor, 1773: Fülöp István, 1789: Magyar József, 1825: Lonovics József, 1829: Bollók Mihály, 1836: Csontos József, 1852: Markovics Mihály, 1873: Eperjessy Sándor, 1892: Nagy Antal, 1912: Zombory Béla, 1923: Farkas Pál, 1945: Sivák István, 1946: Énekes Tibor, 1959: Breznai Ferenc, 1966: Kormos Gyula, 1983: Kovács János. 1995 e. óta Ózd-I. látja el. - 1948: 9 tanerős r.k. ált. isk-jában 467 tanuló. - Kat. sajtója: 1902-12: Munka, 1905-07: Ózd és Vidéke, 1928-36: Ébresztő, 1940-44: Kat. Munkáslap. - 3. g.k. parókia a miskolci ap. korm. borsodi esp. ker-ében. 1943: alapították. Az Istenszülő oltalma-tp. 1948: épült. 1996: új tp. építését kezdték meg. Anyakönyvei 1945-től. - Filiái 2000: Putnok, Salgótarján. - Parókusai: Juhász János Dénes OSBM, 1979: Obbágy Miklós, 1992: Kaulics László. -- Kat. sajtója: 1992: Ózdi G.k. Hírlevél. Szerk. Kaulics László. Megj. havonta. - Egész ~ lakói 1940: 14.942 r.k., 805 g.k., 22 g.kel., 1124 ev., 3639 ref., 721 izr., 24 egyéb vall., össz. 21.277; 1983: 1200 g.k., össz. 48.377. Balog Gyula-Gál József-Kaulics László

Patay 1982. - Soós I:180. - Györffy I:797. - MKH 1995:823. - MKA 2000:195, 348.