🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ószövetségi Szentírás
következő 🡲

Ószövetségi Szentírás, Ószövetség: a →Szentírás Jézus Krisztus eljövetele előtt írott könyvei. - Az elnevezés az ÚSz-ben csak 1x fordul elő (2Kor 3,14), sok helyen egyszerűen csak „az Írás”-nak nevezik. Terjedelme az Egyházban nagyobb, mint a héber kánon, mert magában foglalja a deuterokanonikus kv-eket is: →Teremtés könyve, →Kivonulás könyve, →Leviták könyve, →Számok könyve, →Második Törvénykönyv, →Józsue könyve, →Bírák könyve, →Rut könyve, →Sámuel könyvei, →Királyok könyvei, →Krónikák könyvei, →Ezdrás könyve, →Nehemiás könyve, →Tóbiás könyve, →Judit könyve, →Eszter könyve, →Makkabeusok könyvei, →Jób könyve, →Zsoltárok könyve, →Példabeszédek könyve, →Prédikátor könyve, →Énekek éneke, →Bölcsesség könyve, →Sirák fia könyve, →Izajás könyve, →Jeremiás könyve, →Siralmak könyve, →Báruk könyve, →Ezekiel könyve, →Dániel könyve, →Ozeás könyve, →Joel könyve, →Ámosz könyve, →Abdiás könyve, →Jónás könyve, →Mikeás könyve, →Náhum könyve, →Habakuk könyve, →Szofoniás könyve, →Aggeus könyve, →Zakariás könyve, →Malakiás könyve. **

Schütz 1993:289. - Rózsa I-II.