🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ócsa
következő 🡲

Ócsa, Pest m.: 1. Boldogságos Szűz Mária premontrei prépostság. 1234: már létezett, Jászó filiáj. Későbbi monostorjegyzékek szerint Váradelőhegy filiája, saját filiái →Körösmonostora és →Gédermonostora. 1454: elöljáróját apátnak nevezték. 1516: a nagykáptalan, amikor kijelölte a 21 m. prépság paternitását és felügyeletét, nem említette. 1541 k.  a tör. pusztította. - A 13. sz. első felében épült, keletelt, 3 hajós tp. jeles románkori műemlék. Plébtp. is volt. A tp-ot 1560: a ref-ok vették birtokba, 2003: is ők használják. Ny-i oldalán két torony áll, bejárat itt nincs. Keresztboltozatos sztélye a nyolcszög 3 oldalával zárul. A kereszthajókból 1-1 kpna nyílik. A főhajót váltakozó köteg- és nyolcszögű pillérek választják el a mellékhajóktól. Az É-i és a D-i  oldalon bélletes kapuk, a falakon 13. sz. freskórészletek. A tp. É-i oldalán épült ktorból semmi sem maradt.- 2. plébánia a váci egyhm. örkényi esp. ker-ében. 1921: alapították. Mai Szentháromság-tp-át 1774: építették. Org-ját (1/7 m/r, op. 340.) 1901: az →Angster gyár építette. Harangjait 1858: 57,3 cm átm. Schaudt András, 1921: 77,1 cm átm. Szlezák László, (é.n.) 39,5 cm átm. ismeretlen mester öntötte. Anyakönyvei 1916-tól. - Plébánosai: Szűcs Gyula, 1954: Babenyecz Pál, 1969: Jäger Ottokár György, 1972: Bisztrai László, 1983: Tóth Péter Domonkos. - Lakói 1940: 3041 r.k., 45 g.k., 15 g.kel., 129 ev., 2726 ref., 65 izr., 132 egyéb vall., össz. 6153; 1983: 3200 r.k., össz. 8241. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 136 tanuló. H.F.L.-Tóth Péter Domonkos

Gerecze II:631. - Chobot I:87. - Technika 1939:51, 151. - Oszvald 1957: 237, 247. - Genthon 1961. II: 223.- Györffy IV:534.- Sándor kz. III:238. - Schem. Vac. 1970:89. - Patay 1993. - Tari 2000:105, 184. - MKA 2000:424. - Kovács-Legeza 2002:41.