🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nyelvváltság
következő 🡲

nyelvváltság (lat. emenda linguae): a középkori magyar büntetőjogban kisebb perbeli vétségek büntetése (pl. alaptalan perindítás, hamisan kieszközölt perhalasztás, a per húzása céljából tett, nem bizonyítható kifogások stb.). - Következménye a folyamatban levő per leállítása és 100 Ft pénzbírság volt. ~nak azért nevezték, mert mindaddig, amíg az elmarasztalt a bírságot ki nem fizette, felperesi perképessége nem volt, azaz nyelve mintegy meg volt bénítva. A főkereset, melyért a pört indították nem veszett el örökre, mint a →patvarkodásnál. A büntetés lefizetése után a felperes azt igaz és kellő módon újból előterjeszthette. **

Werbőczy 1897:347. - Eckhart 1946:385.