🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > novibazári szandzsák
következő 🡲

novibazári szandzsák, Jenibazár, Novi Pazar: történelmi terület a Balkán-félsziget középső vidékén, a Raska folyó partján. - A kk-ban Zeta része, majd Rácországhoz (Rasciához) tartozott. A török hódítás, 1456 után →szandzsák. 1879. IV. 21. óta ismert a pol-ban, amikor az →Osztrák-Magyar Monarchia az →Oszmán Birodalommal kötött szerződés alapján megszállta, majd 1908. X. 5: Bosznia és Hercegovina bekebelezésekor a törököknek visszaadta. Ekkor 7350 km² ter., kb. 150 ezer szerb, tör. és albán lakossal. 1913: a török-bolgár-szerb háborúban a mohamedánok lakta ~ nagyobbik részét Szerbia, a kisebbiket Montenegró szállta meg. Az I. vh-ban Kövess tábornok csapatai 1915. XI. 20: elfoglalták. 1918. XII-: a Szerb-Horvát-Szlovén Kirság ill. Jug. része, utóbbi fölbomlása után 2003. II. 4: Szerbia-Montenegró államszöv. megalakításakor az 1913-as állapot szerint É-on és ÉNy-on Szerbia, K-en és D-en Koszovó, D-en és Ny-on Montenegró határolta és birtokolta, muszlim tör. és albán lakossággal. A koszovói válság rendezése meghatározza a ~ további sorsát. 88

Révai XIV:534. - Új Idők lex. X:4803.