🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nemzetgyűlés
következő 🡲

nemzetgyűlés: alkotmányos válság, nemzeti tragédia (háború, megszállás, forradalom), stb. után választott képviselők gyűlése, melynek feladata új alkotmány vagy alkotmánymódosítások törvénybe iktatása és az országgyűlés előkészítése.  - Célja a megváltozott viszonyok törvényekbe foglalása, (alkotmányos) rögzítése (alkotmányozó nemzetgyűlés). - 1. Bp., 1920. febr. 16.-1922. febr. 16.: a →trianoni béke parancsait törvénybe iktató csonkaországi első választott népképviselet. - 1920. I. 25-26: a meg nem szállt Mo-on lebonyolított orsz. ~i választás után az Országházban ülésezett. - A képviselői helyek megoszlása: Orsz. Kisgazda- és Földmíves Párt 91, Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 59, disszidensek 19, Keresztény Nemzeti (Friedrich) Párt 7, Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt 7, Nemzeti Demokrata Polgári Párt 4, Nemzeti Munkáspárt 2, Keresztényszocialista Gazdasági Párt 1, pártonkívüliek 17, össz: 207 képviselő. A II. 18: megválasztott ~ elnöke Rakovszky István, aleln. Simonyi-Semadam Sándor és Bottlik József, háznagya Lukovich Aladár. Ideiglenesen az 1908. é. házszabályok mellett döntöttek, az új házszabályok alkalmazására 15 tagú biz-ot alakítottak. - A ~ választotta kormányzónak 1920. III. 1: nagybányai Horthy Miklós ny. ellentengernagyot, a Nemzeti Hadsereg fővezérét. (I. tc.: a titkos szavazással választott kormányzó személye sérthetetlen, büntetőjogi védelme mint a kir-é, a ~ megszavazta törv-eket az államfő nem szentesíthette, a végrehajtó hatalmat a kormányzó a ~nek felelős min-on keresztül gyakorolta). - 2. Bp., 1922. jún. 19.-1926. nov. 16. A trianoni határok között 1922. V. 28-VI. 11: lebonyolított, 2. csonkaországi képviselőválasztásokon a választásra jogosult 2.381.598 főből 76,1% szavazott. A képviselői helyek (kezdeti) megoszlása: Keresztény Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt (Egységespárt, Bethlen-párt) 137, Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt (Rassay - párt) 6, M. Szociáldemokrata Párt [MSZP] 24, Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt (Andrássy-párt) 12, Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (Haller-párt) 9, Keresztény Nemzeti Egység Pártja (Wolff-párt) 15, Demokrata Párt (Vázsonyi-párt) 4, Nemzeti Polgári Párt 2, 48-as Kisgazdapárt (Herczegh-párt) 2, 48-as Függetlenségi Kossuth-párt (Batthyány-párt) 1, pártonkívüli 31, nem igazolt képviselő 2, össz: 245 képviselő. - A ~ az Országházban ülésezett, ünnepélyes megnyitásán az MSZP nem jelent meg. - Eln. Szcitovszky Béla, aleln. Huszár Károly, háznagy Karafiáth Jenő. - 3. Ideigl. Nemzetgyűlés, Debrecen, 1944. dec. 21.-1945. márc.; Bp., 1945. ápr.-nov. 4. A Vörös Hadsereg megszállta ter-eken, annak segédletével az 1944. XII. 13-20: lebonyolított választások eredményeként hívták össze. A mandátumok megoszlását a komm. tervgazdálkodás szabályai szerint meghatározták. A választásokat a ter-ek elfoglalása és az élet helyreállítása függvényében 3 szakaszban végezték: 1944. XII. 13-20: Debrecenben 230, Bpen 1945. IV. 2: 108, a Dunántúlon VI. 24: 160 képviselőt, össz. 498 ~i képviselőt választottak. A pártok szerinti %-os megoszlás (Debrecenben, ill. Bpen): M. Komm. Párt 30,9 ill. 26,1; Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 23,9 ill. 24,4; Szocdem. Párt 16,5 ill. 19,3; Nemz. Parasztpárt 6,9 ill. 8,4; Polg. Dem. Párt 5,2 ill. 4,2; Szabad Szakszervezetek 8,3 ill. 12,3; pártonkívüliek 8,3 ill. 5,3 %. A 8 ülésből 2-t Debrecenben, 6-ot Bpen tartottak. - A rendszerváltozás után 1990: a várt alkotmányozó ~ elmaradt, az Európai Unióba belépés után rendezik. 88

Nemzgyűl. alm. 1920-22. - Parlamenti alm. 1922-27. - Az Ideigl. ~ alm-ja 1944-1945. Bp., 1994. - Földes-Hubai 1999:48.