🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nazarénusok
következő 🡲

nazarénusok, názáretiek: 1. →Názáreti Jézusról Nevezett Bűnbánók Rendje. - 2. szekták, melyek nevükkel vagy a Názáreti Jézusra hivatkoznak, vagy különleges kiválasztottságukat hangsúlyozzák (→nazír). Svájcból indultak. - a) Samuel Fröhlich ref. lelkész (1803-57) 1832: alapította közösségét Svájcban. Mo-ra külf-ön dolgozó iparoslegények (Denkel János, Kropacsek János) útján jutott el. Az első jelentősebb személy Hencsei Lajos (1818-44). A szekta 1850 u. Bácskában és az Alföldön terjedt, Kalmár István talált kapcsolatot az alföldi bibliás parasztokkal. 1870-80: gyorsan terjedt, virágkora az 1880-1900-as évek. - Hittételeik megegyeznek a →baptistákéval, de a fegyverviselést és az esküt szigorúan tiltják. Tp-ot nem építenek, imaházuk, papságuk nincs, lakásokon gyűlnek össze; az ima minden kötött formáját elvetik. A szombatot tartják. 1990 k. Svájcban, No-ban és Au-ban kb. 5000, Mo-on 2000: kb. 3000 felnőtt tagjuk volt. - b) Johann Jacob Wirz (1778-1858) bázeli selyemszövő 1852: alapította közösségét. Azt állította magáról, hogy Jézus tette őt pappá, s kinyilatkoztatásokat bízott rá. Közössége elenyészett. **

Végh F.: A ~ tört. és hitvallása. Bp., 1914. - KL III:377. - LThK VII:707. - MN 1990. VII:487.