🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > naszódi (II.) oláh határőrezred
következő 🡲

naszódi (II.) oláh határőrezred, 1763-1851: közigazgatási terület a Magyar Királyságban. - 1850: É-on és K-en az országhatár (Moldvával), D-en a Rettegi és a Nagyszebeni ker., Ny-on a Rettegi ker. határolta. - 1761 őszén br. Adolf Nicolaus Buccow (1712-64) lovassági tábornok, Erdély katonai főparancsnoka megkezdte a 15 ezer főre tervezett (12 ezer gyalogos, 3 ezer huszár és dragonyos) határőrség szervezését. Első fölszólítására kb. 4 ezer ortodox oláh jelentkezett, vállalva a belépés föltételét, a g.k. hitre való áttérést. 1762-66: az egész naszódi kerületet a határőrvidékhez osztották, ez lett a ~ katonai és közigazgatási ter-e. Mivel a toborzási ígéreteket a császáriak alig teljesítették, a becsapottak v. Moldvába szökdöstek, v. rendszeresen büntették őket. Ellátására 1784: a borgói uradalmat is a ~hez csatolták. Székhelyén, Naszódon II. József (ur. 1780-90) 1784: katonai nevelőint-et állíttatott, lat-ném. isk-t, a századközpontban el. isk-kat létesítettek, kulturális fölemelkedéshez segítve az addig írástudatlan oláhokat. 1848. IX. 4: a ~ gyűlésén kimondták, hogy a m. minisztériumot nem ismerik el, tiltakoztak a Mo-gal való unió és a m. kormány 'más népek feletti zsarnoki uralma' ellen, a határőrök csak a cs. kormányzása alatt kívánnak élni. E határozatokat Karl Urban (1802-77) ezredparancsnok IX. 14: kiáltványban megtoldotta a cs. iránti hűségre szólító s a m. kormány elleni fölhívással. Ezzel kezdődött Belső-Szolnok vm. magyarjainak irtása. XII. 29: Jozef Bem (1794-1850) honvédei a bethlenfalvi ütközetben visszavonultatták Urban 4 ezer katonáját. XII. 31: elfoglalták Besztercét és Naszódot, a császáriakat Bukovinába kergették. 1849. I. 3: a honvédek Tihucánál szuronyrohammal szétszórták Urban katonáit. VI. 22: az oroszok elfoglalták Naszódot. - Népessége 1850: a népszámláláskor 37.779 fő. 1851: a határőrvidék felszámolása után az ezred vagyonát iskolái fenntartására rendelték. - Az →önkényuralom idején ter-ét a besztercei ker-be osztották. 88

Szeremlei I-II. - Edelényi-Szabó 1928:691. (33. sz. térkép) - Endes 1935:538. - Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. 1718-1784. Bev. és jegyzetekkel közzétette Jakó Zsigmond. Bukarest, 1970. - Varga E IV.